Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Porovnanie centrálnych testov

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.

Základné školy
  Vstupný test Výstupný test
do 24% 7% 2%
od 25 do 49% 37% 12%
od 50 do 74% 44% 19%
od 75% 12% 67%

 

Stredné školy
  Vstupný test Výstupný test
do 24% 2% 1%
od 25 do 49% 21% 4%
od 50 do 74% 57% 16%
od 75% 20% 79%