Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Online učebnica

Učitelia programu JA Viac ako peniaze využívajú pre prácu so svojimi žiakmi online učebnicu, ktorej obsah je spracovaný v súlade s témami Národného štandardu finančnej gramotnosti 1 a 1.2. Prostredníctvom moderného vzdelávacieho portálu žiaci preberajú jednotlivé kapitoly, zodpovedajú otvorené otázky a úlohy, riešia testy, diskutujú so spolužiakmi a konzultantmi z praxe. Portál online učebnice umožňuje  tiež učiteľom interaktívne komunikovať so žiakmi v ich virtuálne triede. Online učebnicu programu Viac ako peniaze nájdete tu.

Kapitoly učebnice

  1  Peniaze
  2  Naše príjmy a výdavky
  3  Riadenie financií
  4  Ako fungujú banky
  5  Ako a čím platíme
  6  Moderné bankové nástroje
  7  Existuje niečo iné okrem peňazí?
  8  Zadĺžiť sa rozumne
  9  Životné istoty a riziká

                                         

Autorský kolektív

Ing. Miroslava Jakubeková 
Ing. Adam Šepetka 
Ing. Katarína Žibritová

 

Vydané organizáciou Junior Achievement Slovensko.
Vydanie príručky v školskom roku 2019/2020 finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne.

 

ISBN 978-80-89870-17-2
EAN 9788089870189

Siedme vydanie

 

2019 © Junior Achievement Slovensko, n. o.