Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Online učebnica

Učitelia programu JA Viac ako peniaze využívajú pre prácu so svojimi žiakmi online učebnicu, ktorej obsah je spracovaný v súlade s témami Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2. Prostredníctvom moderného vzdelávacieho portálu žiaci preberajú jednotlivé kapitoly, zodpovedajú otvorené otázky a úlohy, riešia testy, diskutujú so spolužiakmi a konzultantmi z praxe. Portál online učebnice tiež umožňuje učiteľom interaktívne komunikovať so žiakmi v ich virtuálne triede. Online učebnicu programu JA Viac ako peniaze nájdete tu.

Kapitoly učebnice

  1  Peniaze
  2  Naše príjmy a výdavky
  3  Riadenie financií
  4  Ako fungujú banky
  5  Môj prvý účet v banke
  6  Ako a čím platíme
  7  Moderné bankové nástroje
  8  Existuje niečo iné okrem peňazí?
  9  Zadlžiť sa rozumne
10  Životné istoty a riziká

                                         

Autorský kolektív

Ing. Miroslava Jakubeková (1., 4. a 8. kapitola)
Ing. Adam Šepetka (3., 5. a 10. kapitola)
Ing. Katarína Žibritová (2., 6., 7. a 9. kapitola)

 
Jazyková úprava

Ing. Miroslava Dechtárová

 

Grafická úprava

Mgr. Peter Kalčevský

 

ISBN 978-80-89870-15-8