Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Viac ako
peniaze

Kalendár

pre školský rok 2019/2020 

 

August 2019
 • 05. - 16. 08.          Registrácia nových učiteľov do online učebnice 
 • 05. 8. - 05. 12.      Modul 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky (dištančné vzdelávanie)
 • 16. - 18. 08.          Modul 2 - Úvodný metodický tréning učiteľov - prezenčné vzdelávanie (stredné školy)
 • 19. - 21. 08.          Modul 2 - Úvodný metodický tréning učiteľov - prezenčné vzdelávanie (základné školy)
September 2019
Október 2019
November 2019
December 2019
 • 05. 12.                   Koniec modulu 2 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky 
 • 16. 12. - 16. 02.    Začiatok modulu 3 - Prípadové štúdie (dištančne)
Január 2020
 •  
Február 2020
 • 10. 02.                     Súťaž Bankomat nápadov - zverejnenie zadania projektu, začiatok prihlasovania
 • do 16. 02.               Koniec modulu 3 - Prípadové štúdie (dištančné vzdelávanie)
Marec 2020
 • 02. 03. - 30. 04.      Začiatok modulu 5 - Finančná gramotnosť a manažment osobných financií (dištančné vzdelávanie)
Apríl 2020
 • 01. 04.                      Spustenie prihlasovania do programov JA Slovensko (vrátane Viac ako peniaze)
 • 20. 04. - 04. 05.       Centrálne výstupné testovanie žiakov - 1. termín
 • 29. 04.                      Vzdelávacie semináre pre učiteľov (Modul 4) - online webinár
 • 30. 04.                      Vzdelávacie semináre pre učiteľov (Modul 4 - prezenčne) - online webinár
 • do 30. 04.                 Ukončenie modulu 5 - Finančná gramotnosť a manažment osobných financií (dištančné vzdelávanie)
Máj 2020
Jún 2020
Júl 2020
 •  
August 2020
 • 14. - 16. 08.             Modul 1 - Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov programu
September 2020
 • Finále súťaže Bankomat nápadov (presný termín bude upresnený)