Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Viac ako
peniaze

Kalendár

v školskom roku 2022/2023 

platný pre učiteľov a žiakov prihlásených a zapojených do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze

 

August 2022
September 2022
 • 08. 09. - 10. 09.    Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Viac ako peniaze (prezenčne - Belušské Slatiny) 
 • do 30. 09.             Registrácia žiakov do online učebnice (súčasne registrácia na vstupný TEST
 • do 30. 09.             Prihlasovanie vyškolených učiteľov do programu 
Október 2022
November 2022
 • 15. 11.                   Innovation Camp finančnej gramotnosti v spolupráci s Nadáciou NBS (prezenčne - Banská Bystrica)
December 2022
 • 15. 12.                   Koniec modulu 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky 
 • 13. 12. - 13. 02.    Začiatok modulu 3 - Prípadové štúdie (dištančne)
Január 2023
 • 31. 01.                    Spustenie súťaže Social Innovation Relay (projekty sociálneho podnikania aj pre Vap)
Február 2023
 • do 13. 02.               Koniec modulu 3 - Prípadové štúdie (dištančné vzdelávanie)
 • 14. 02.                     Súťaž Bankomat nápadov - zverejnenie zadania projektu, začiatok prihlasovania škôl
Marec 2023
Apríl 2023
Máj 2023        
Jún 2023
Júl 2023
 •  
August 2023
 • 15. 08. - 15. 12.    Modul 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky - noví učitelia (dištančne)
September 2023
 • 09/23                     Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Vap pre nových učiteľov - noví učitelia (prezenčne)