Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Viac ako
peniaze

Kalendár

v školskom roku 2024/2025

platný pre učiteľov a žiakov prihlásených a zapojených do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze.  

 

August 2024
September 2024
 • 05. - 07. 09.          Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Viac ako peniaze (prezenčne - Belušské Slatiny) 
 • do 27. 09.             Prihlasovanie na pracovnú poradu učiteľov - prihláška
 • do 30. 09.             Registrácia žiakov do online učebnice (súčasne registrácia na vstupný TEST
 • do 30. 09.             Prihlasovanie vyškolených učiteľov do programu 
Október 2024
 • 02. 10.                   Pracovná porada učiteľov - online MS Teams (09:00/15:00 hod.)
 • 07.10. - 10.10.      Mladý líder 
 • 14. - 25. 10.          Centrálne vstupné testovanie žiakov (všetci žiaci registrovaní v online-učebnici)
 • 21.10. - 29. 11.     Prihlasovanie do súťaže Innovation Camp
November 2024
 • 12. 11.                   Innovation Camp finančnej gramotnosti (prezenčne - Banská Bystrica)
December 2024
 • 12. 12.                   Koniec modulu 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky 
 • 16.12.                    Začiatok modulu 3 - Prípadové štúdie (dištančne)
Január 2025
 • prvá polovica        Webinár Dress Code pre žiakov budúcich študentských firiem   
 • druhá polovica     Webináre Social Innovation Relay (projekty sociálneho podnikania aj pre VAP)
Február 2025
 • prvá polovica       Webináre Social Innovation Relay (projekty sociálneho podnikania aj pre VAP)
 • 11. 02.                    Súťaž Bankomat nápadov - zverejnenie zadania projektu, začiatok prihlasovania škôl
 • do 16. 02.              Koniec modulu 3 - Prípadové štúdie (dištančné vzdelávanie)
Marec 2025
 • do 21. 03.                Ukončenie prihlasovania do súťaže Bankomat nápadov 
Apríl 2025
Máj 2025       
Jún 2025