Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Viac ako
peniaze

Kalendár

pre školský rok 2021/2022 

 

August 2021
 • 12. 07. - 04. 08.    Registrácia nových učiteľov do online učebnice 
 • 02. 08. - 02. 12.    Modul 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky (dištančné vzdelávanie)
 • 18. 08. - 20. 08.    Modul 2 - Úvodný metodický tréning učiteľov - prezenčné vzdelávanie 
September 2021
Október 2021
November 2021
 •  
December 2021
 • 02. 12.                   Koniec modulu 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky 
 • 13. 12. - 13. 02.    Začiatok modulu 3 - Prípadové štúdie (dištančne)
Január 2022
 •  
Február 2022
Marec 2022
 • 01. 03. - 08. 03.       Prihlasovanie do súťaže Innovation Camp (prezenčne - B. Bystrica)
 • 18. 03.                      Webinár "Potrebujeme sa spolu porozprávať. O peniazoch" v spolupráci s 365. bank
 • 22. 03.                      Súťaž Innovation Camp - B. Bystrica, Hotel Dixon (10:00 - 18:00, režim OTP)
 • do 31. 03.                Ukončenie prihlasovania do súťaže Bankomat nápadov 
Apríl 2022
Máj 2022        
Jún 2022
Júl 2022
 •  
August 2022
 • 15. 08. - 15. 12.    Modul 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky (dištančne)
September 2022
 • 08. - 10. 09.           Modul 2 - Úvodný metodický tréning pre nových učiteľov programu (prezenčne)
 • 26. - 30. 09.           Záverečné prezentácie učiteľov (Bratislava, Banská Bystrica, Košice)