Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Viac ako
peniaze

Kalendár

v školskom roku 2023/2024 

platný pre učiteľov a žiakov prihlásených a zapojených do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze

 

August 2023
September 2023
  • 07. - 09. 09.          Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Viac ako peniaze (prezenčne - Belušské Slatiny) 
  • 11. - 17. 09.          Prihlasovanie do súťaže Innovation Camp
  • 26. 09.                   Innovation Camp finančnej gramotnosti v spolupráci s Nadáciou NBS (prezenčne - Banská Bystrica)
  • do 30. 09.             Registrácia žiakov do online učebnice (súčasne registrácia na vstupný TEST
  • do 30. 09.             Prihlasovanie vyškolených učiteľov do programu 
Október 2023
November 2023
December 2023
  • 14. 12.                   Koniec modulu 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky 
  • 18. 12. - 16. 02.    Začiatok modulu 3 - Prípadové štúdie (dištančne)
Január 2024
  • 31. 01.                    Spustenie súťaže Social Innovation Relay (projekty sociálneho podnikania aj pre Vap)
Február 2024
  • do 16. 02.               Koniec modulu 3 - Prípadové štúdie (dištančné vzdelávanie)
  • 14. 02.                     Súťaž Bankomat nápadov - zverejnenie zadania projektu, začiatok prihlasovania škôl
Marec 2024
Apríl 2024
Máj 2024        
Jún 2024