Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálny výstupný test

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.

Základné školy
do 24% 2%
od 25 do 49% 12%
od 50 do 74% 19%
od 75% 67%

 

Stredné školy
do 24% 1%
od 25 do 49% 4%
od 50 do 74% 16%
od 75% 79%