Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2020-2021

Do testovania bolo spolu zapojených 5272 žiakov základných a stredných škôl, ktorí boli zapojení v školskom roku 2020/2021 do programu Viac ako peniaze.

Výsledky centrálneho testovania žiakov

Centrálny vstupný test