Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2021-2022

Do testovania bolo spolu zapojených 6865 žiakov základných a stredných škôl, ktorí boli zapojení v školskom roku 2021/2022 do programu Viac ako peniaze.

 

Výsledky centrálneho testovania žiakov