Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2019-2020

Do testovania bolo spolu zapojených 6760 žiakov základných a stredných škôl, ktorí boli zapojení v školskom roku 2019/2020 do programu Viac ako peniaze.

Výsledky centrálneho testovania žiakov