Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učebné osnovy

Finančné vzdelávanie vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 a je rozdelené do deviatich tematických celkov. Aby sme lepšie porozumeli súčasnosti, dozvieme sa niečo o histórii peňazí a bánk. Pretože banky sú ešte stále najobľúbenejším miestom na ukladanie peňazí, zoznámime sa s ich úlohou, produktami a službami. Dozvieme sa, čo ponúkajú mladým ľuďom, a ako si z ponuky vybrať to, čo je v našej situácii najvýhodnejšie. Naučíme sa niečo o investovaní, obchodovaní na burze, možnostiach poistenia, ale aj o rizikách, s ktorými sa môžeme vo svete financií stretnúť.

Vzdelávanie sa realizuje zážitkovými metódami s podporou on-line prostredia s učebnými textami, cvičeniami a úlohami, ale aj testami na overenie vlastných vedomostí. Dôležitou podporou je konzultant z praxe, ktorý nám bližšie objasní oblasť finančného trhu, a s ktorým môžeme diskutovať o aktuálnych témach. Cieľom je naučiť sa rozumieť svetu financií a riešiť úlohy a situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť v praxi. Finančná gramotnosť môže byť vyučovaná zaujímavou a pútavou formou.

 

Aktuálne osnovy na stiahnutie: