Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov

Zapojte sa do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze. Interaktívnou formou zlepšíte u žiakov finančnú gramotnosť. 

 

Ako sa zapojiť? 
  • Učiteľ, ktorý nie je vyškolený, vyplní prihlášku na vzdelávanie.
  • Nový učiteľ vyplní aj prihlášku školy do programu. Získate tak prístup k učebnici a ostatným materiálom programu. 
  • Novému učiteľovi poskytneme komplexné vzdelávanie a metodický tréning pre program. Učiť ho môžete už v nasledujúcom školskom roku. 
  • Prečítajte si úplné informácie o vzdelávaní (informácie o moduloch, časový harmonogram a i.).