Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Finančná gramotnosť jednoducho s pomocou:

  • komplexných učebných textov, ktoré vychádzajú z NŠFG,
  • metodickej príručky plnej praktických informácií,
  • databázy viac ako 300 rôznych aktivít k téme finančná gramotnosť,
  • pravidelne aktualizovanej online učebnice.

Viac ako peniaze je prvý komplexný vzdelávací program pre výučbu finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Program je vytvorený v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Školám ho poskytujeme už od šk. roku 2012/2013.