Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Viac ako peniaze

Vzdelávací program pre základné a stredné školy, zameraný na finančnú gramotnosť.
Vyučujte finančnú gramotnosť pomocou:
  • komplexných učebných textov, ktoré vychádzajú z NŠFG,
  • metodickej príručky plnej zážitkových aktivít pre žiakov,
  • pravidelne aktualizovanej online učebnice.