Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Test finančnej gramotnosti

Centrálne testovanie žiakov zapojených do programu Viac ako peniaze

Žiaci zapojení do programu Viac ako peniaze absolvujú na začiatku školského roka centrálny vstupný test. Cieľom testovania je zistiť ich počiatočnú úroveň vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti.
Na konci školského roka žiaci absolvujú centrálny výstupný test. Jeho cieľom je overiť úroveň dosiahnutých vedomostí žiakov po absolvovaní programu Viac ako peniaze. 

 

Výsledky centrálneho testovania