Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O programe

Ako v škole vyučovať finančnú gramotnosť? Pomôžeme vám s jej implementáciou vďaka zážitkovému vzdelávaciemu programu, ktorý školám poskytujeme od roku 2012. 

 

Cieľové skupiny programu

1. Žiaci
Je určený pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl a všetky ročníky stredných škôl.

2. Učitelia
Učiteľom základných a stredných škôl ponúka rozšíriť si zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti aj prostredníctvom vzdelávania.

3. Rodičia
Rodičia sa môžu do programu zapojiť prostredníctvom rozličných aktivít, ktoré realizujú v domácom prostredí so svojimi deťmi (príprava na vyučovanie, spolupráca pri vypracovaní domácich úloh).

 

Cieľ programu

 • Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.

 

O programe

 • Vzdelávací program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.
 • Je rozdelený do deviatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká.
 • Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti.
 • Žiaci na hodinách riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.
 • Pre učiteľov a žiakov je k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica.
 • Program je pre školu flexibilný. Závisí od možností a rozhodnutia školy, či sa bude vyučovať ako samostatný predmet v rámci školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť už existujúceho predmetu, ktorý svojím obsahom ponúka priestor na jeho realizáciu.
 • Škola môže zapojiť ľubovoľný počet tried, žiakov a učiteľov.

 

Výhody programu:

 • žiaci získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti,
 • učebné texty sú písané zrozumiteľne a zaujímavo,
 • žiaci majú možnosť testovať si vedomosti a riešiť zadania otvorených otázok a úloh v priebehu štúdia,
 • žiaci študujú v pohodlí domova prostredníctvom internetu, ale i v školskom prostredí,
 • príležitosť pre žiakov zapojiť sa do súťaže počas šk. roka,
 • príležitosť pre spoluprácu s konzultantom z praxe.

 

Vzdelávanie učiteľov

 • Príprava pedagogického zamestnanca na realizáciu programu prebieha v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti a rozvíja aj jeho praktické zručnosti potrebné pre vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti.
 • Vzdelávanie je realizované ako inovačné vzdelávanie.
 • Program Viac ako peniaze môže realizovať iba pedagogický zamestnanec, ktorý bol riadne vyškolený organizáciou JA Slovensko.
 • Viac informácií o vzdelávaní.

 

Máte záujem učiť finančnú gramotnosť žiakov základných škôl na 1. stupni (ISCED 1), pripravili sme pre vás vzdelávací program Ja a peniaze.