Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálny vstupný test

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.

Stredné školy    
do 24%   2%
od 25 do 49%   21%
od 50 do 74%   57%
od 75%   20%
Základné školy    
do 24%   7%
od 25 do 49%   37%
od 50 do 74%   44%
od 75%   12%