Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťaže a príležitosti

V školskom roku 2022/2023 vám a vašim žiakom zapojeným v programe Viac ako peniaze ponúkame príležitosti - súťaže, projekty, webináre, pomocou ktorých môžete obohatiť vyučovanie (nielen) finančnej gramotnosti na vašej škole.

Všetky aktuálne príležitosti nájdete včas na tejto stránke:

 

Programové súťaže:

  • Bankomat nápadov - súťaž pre jednotlivcov alebo dvojice žiakov zapojených do programu Viac ako peniaze
  • Innovation Camp - súťaž zmiešaných tímov v projektovej výzve pre žiakov zapojených do programu Viac ako peniaze

Ďalšie súťaže:

  • Social Innovation Relay - projekt pre stredoškolákov, ktorý podporuje a rozvíja projekty pre oblasť sociálneho podnikania
  • Solve for Tomorrow - program, v ktorom študenti pracujú na nápade pre svoju komunitu so zapojením technológií.

  • Dni kariéry - Career Day - webináre zamerané na všeobecné princípy úspešného budovania kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní.
  • I.N.I. Innovation Camp - súťaž pre žiakov stredných škôl realizovaná v rámci  Erasmus+ projektu SEED v spolupráci s partnermi BC Angels a Nadační fond vzdělávání a podnikání.

Projekty:

  • Konzultanti do škôl - odborník z praxe do ZŠ alebo SŠ k podpore vzdelávania a k prepájaniu teórie s praxou.