Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2018-2019

Do testovania bolo spolu zapojených 6 387 žiakov základných a stredných škôl, ktorí boli zapojení v školskom roku 2018/2019 do programu Viac ako peniaze.

Výsledky centrálneho testovania žiakov