Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálny vstupný test

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.

Stredné školy
do 24 % 3%
od 25 do 49 % 23%
od 50 do 74 % 58%
od 75 % 16%
Základné školy
do 24 % 6%
od 25 do 49 % 43%
od 50 do 74 % 44%
od 75 % 7%