Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Porovnanie centrálnych testov

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.

Základné školy
  Vstupný test Výstupný test
do 24% 6% 1%
od 25 do 49% 43% 6%
od 50 do 74% 44% 26%
od 75% 7% 67%

 

Stredné školy
  Vstupný test Výstupný test
do 24% 3% 1%
od 25 do 49% 23% 3%
od 50 do 74% 58% 19%
od 75% 16% 78%