Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných a stredných škôl, ktorí sú v šk. roku 2023/2024 zapojení do programu Viac ako peniaze. Ak je žiak zapojený v 2-ročnom programe Viac ako peniaze s jeho začiatkom v šk. roku 2022/2023 a už sa súťaže Bankomat nápadov zúčastnil, môže sa opätovne prihlásiť aj v šk. roku 2023/2024.

Súťažný tím tvoria dvaja žiaci alebo aj jednotlivec. Ich úlohou je navrhnúť, napísať a obhájiť pred odbornou porotou súťažnú prácu (vlastný krátky projekt) na zadanú tému. Súťažiaci (dvojčlenný tím, aj jednotlivec) sa do súťaže môže zapojiť len s jednou súťažnou prácou.

Do súťaže sa  žiaci prihlásia vyplnením prihlášky v termíne od 14. februára do 31. marca 2024. Prihlášku môžete vyplniť tu.

 

Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií:

  • kategória "základné školy"
  • kategória "stredné školy"

Žiaci základných škôl nesúťažia spolu so žiakmi stredných škôl (výnimka - iba v prípade, ak pre nedostatok účastníkov budú kategórie zlúčené).

Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota.

 

Upozornenie: Odborná porota bude hodnotiť súťažné práce len v prípade, ak sa do súťaže v jednotlivých kategóriách prihlási aspoň 12 rôznych súťažných tímov z min. 6-tich rôznych škôl (min. 12 súťažných tímov zo 6-tich rôznych škôl v kategórii "základné školy" a min. 12 súťažných tímov zo 6-tich rôznych škôl v kategórii "stredné školy"). V prípade, že sa v niektorej z kategórii tento počet nenaplní, môže dôjsť aj k ich zlúčeniu. O tejto skutočnosti budú súťažné tímy, ktoré sa do súťaže zapoja odoslaním záväznej prihlášky, včas informované.

 

Téma projektu 

Umelá inteligencia (AI) v našich domácnostiach

Zamyslite sa a navrhnite, ako by sa dala umelá inteligencia v budúcnosti využiť, aby šetrila náš čas a peniaze.

  • Zamerajte sa na jeden kokrétny nápad (produkt/služba/technológia/proces) a ten podrobnejšie rozpracujte.
  • Pre koho bude váš nápad určený, na čo sa bude používať, ako bude fungovať.
  • Popíšte, v čom bude vaše riešenie originálne, na čom bude jeho inovatívnosť založená.

 

Forma a rozsah súťažnej práce

Súťažný tím napíše a odošle vlastnú súťažnú prácu na zadanú tému vo forme krátkeho projektu.

Súťažná práca musí mať nasledovnú formu:

  • je napísaná v elektronickej podobe v textovom editore Word a poslaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf 
  • je napísaná v slovenskom jazyku,
  • rozsah: max. 5 strán bez titulného listu
  • titulný list obsahuje: údaje školy, názov súťažnej práce, názov tímu, mená a priezviská členov súťažného tímu
  • vzor súťažnej práce

Súťažné práce, ktoré nebudú spĺňať predpísanú formu a rozsah, nebudú akceptované.

 

Prečítajte si pravidlá súťažekritériá hodnotenia súťažných prác.