Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp 2022

V spolupráci s IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pripravujeme pre žiakov základných a stredných škôl zapojených v programe VIAC AKO PENIAZE súťaž Iuventa Innovation Camp.

 

 

Termín a miesto konania súťaže

22. marec 2022 (utorok) - od 10:00 hod., Hotel Dixon, Banská Bystrica (OTP režim)

Program od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Registrácia od 9:00 hod.

 

Stručná charakteristika súťaže

Innovation Camp je celodenná súťaž, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže. Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, je nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 4 tímy získajú hodnotné ceny, diplomy. 

Súťaž je bezplatná.

 

Ciele súťaže

Cieľom súťaže je stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšajú tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjajú svoje komunikačnéprezentačné zručnosti, sú motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblíži aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

 

Súťažné tímy
 • Súťaž je určená pre 60 žiakov z 15-tich škôl, ktorí sú v aktuálnom šk. roku zapojení do programu Viac ako peniaze.
 • Výber z prihlásených škôl bol realizovaný formou verejného online žrebovania (9. marec o 9:00 hod.). Výsledky žrebovania.
 • Súťažiť môžu žiaci 9. ročníka ZŠ a všetkých ročníkov SŠ všetkých typov.
 • Jeden učiteľ prihlasuje do súťaže presne 4 žiakov a 2 náhradníkov. 

Škola môže do súťaže nominovať aj viacero tímov - vždy ale s iným učiteľom Vap (výnimka: ak je učiteľ učiteľom žiakov ZŠ a súčasne SŠ na tej istej alebo inej škole, tento môže sám postaviť aj 2 tímy).

 • Žiaci súťažia v zmiešaných 4-členných tímoch. 
 • Súťaž bude prebiehať prezenčne v Banskej Bystrici (Hotel Dixon). V záujme zaistenia zvýšenej bezpečnosti všetkých účastníkov sa uskutoční v režime OTPPod „OTP“ sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (PCR test nie starší ako 48 hodín/Ag test nie starší ako 48 hodín) alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. 
 • Je povinnosťou všetkých účastníkov nosiť v interiéri respirátor FFP2 (v exteriéri, ak je iná osoba vzdialená menej ako 2 metre), dbať o zvýšenú hygienu a dezinfekciu rúk, riadiť sa pokynmi organizátora a dodržiavať všetky aktuálne platné nariadenia v súvislosti s COVID-19.

 

Ako sa prihlásiť

Termín súťaže je 22. marec 2022 v režime OTP.  POZOR: Prihlasovanie bolo ukončené.

Prihlasovací formulár do súťaže bol zverejnený od 1. marca 2022 (08:00 hod.) do 8. marca 2022 (do 16:00 hod.).

Do prihlášky je potrebné uvádzať nasledovné údaje o žiakoch: meno a priezvisko, email, mobil, strava (bezmäsitá/mäsitá), typ OTP režimu.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Účastníci súťaže musia vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov za každého žiaka a učiteľa danej školy, vrátane náhradníkov, ktorých mená boli uvedené v prihláške do súťaže, samostatne. Tlačivo na stiahnutie.
 
Pravidlá a podmienky súťaže

 

Časový harmonogram súťaže
1. marec  (od 8:00 hod.) - 8. marec 2022 (do 16:00 hod.)

Prihlasovanie škôl do súťaže. Prihláška.

Prihlášky uzavreté.

9. marec 2022 (9:00 hod.) Online žrebovanie tímov (MS Teams). Výsledky
22. marec 2022 (súťaž od 10:00 do 18:00 hod., registrácia od 9:00 hod.) Konanie súťaže 
 
Sprevádzajúci učitelia
 • Každý tím za školu môže na súťaž sprevádzať vždy jeden učiteľ programu Viac ako peniaze (podmienka režim OTP)
 • Pre zúčastnených pedagógov bude v doobedňajších hodinách pripravený odborný a interaktívny program na tému "Vnútorná motivácia" s biznismentorkou pani Evou Šnircovou (60 minút). Jeho obsahom bude: zmysel vnútornej motivácie, účinky vonkajšej a vnútornej motivácie, ako nájsť vnútornú integritu.

 

Čo majú účastníci súťaže zabezpečené?
 • Žiaci a sprevádzajúci učitelia majú počas celého dňa zabezpečenú stravu (občerstvenie počas prestávok, obed - mäsitý/bezmäsitý, pitný režim).
 • JA Slovensko ponúka žiackym/študentským účastníkom IC – mimo režimu OP – možnosť otestovať sa 48-hodín vopred bezplatne slinným PCR testom v rámci spolupráce so spoločnosťou Vacuumlabs s. r. o. Podmienkou je nahlásiť programovému manažérovi obratom po potvrdení účasti: meno, priezvisko žiaka, ako aj preferované miesto odberu (viac na: rychlotest-covid.sk).

 • Parkovanie je k dispozícii v blízkosti hotela bezplatne.

 

Čo si majú účastníci súťaže priniesť?
 • Žiaci z rovnakej školy si na súťaž prinesú minimálne 2 notebooky s nainštalovaným MS Office (Word a Powerpoint) a podporou WiFi pripojenia.
 • Žiaci sú v priebehu súťaže oblečení slušne/business casual: chlapci - obleky, prípadne slušné nohavice a košele; dievčatá - kostým alebo blúzka a sukňa/nohavice.
 • Žiaci, ako aj učitelia, sa na mieste preukážu potvrdením o statuse OTP (očkovaní/testovaní/prekonaní) režimu. V rámci režimu OTP sa musí účastník preukázať potvrdením o dvoch dávkach vakcíny alebo o prekonaní ochorenia, ktoré odhalil PCR test nie starší ako 180 dní. V rámci OTP režimu môžu fungovať aj tí účastníci, ktorí boli negatívne otestovaní najviac pred 48 hodinami v prípade PCR testu alebo 48 hodinami v prípade antigénového testu.
 • Každý účastník vyplní na mieste dotazník o bezinfekčnosti.
   

 

Cestovné a iné náklady
 • Cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie a iné náklady (okrem stravy a občerstvenia v priebehu konania súťaže) hradí vysielajúca organizácia.

 

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Kontaktná osoba

Róbert Borbély| programový manažér | +421 911 268 884 | borbely@jaslovensko.sk