Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp 2022

V spolupráci s Národnou bankou Slovenska pripravujeme pre žiakov základných a stredných škôl zapojených v programe VIAC AKO PENIAZE súťaž Innovation Camp.

O nás - Nadácia Národnej banky Slovenska

Termín a miesto konania súťaže

15. november 2022 (utorok) - od 10:00 hod., Hotel Dixon, Banská Bystrica 

Program od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Registrácia od 9:00 hod.

 

Stručná charakteristika súťaže

Innovation Camp je celodenná súťaž, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže. Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, je nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 4 tímy získajú hodnotné ceny, diplomy. 

Súťaž je bezplatná.

 

Ciele súťaže

Cieľom súťaže je stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšajú tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjajú svoje komunikačnéprezentačné zručnosti, sú motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblíži aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

 

 

 

Súťažné tímy
 • Súťaž je určená pre 80 žiakov z 20-tich škôl, ktorí sú v aktuálnom šk. roku zapojení do programu Viac ako peniaze.
 • Výber z prihlásených škôl je realizovaný formou verejného online žrebovania.
 • Súťažiť môžu žiaci 9. ročníka ZŠ a všetkých ročníkov SŠ všetkých typov.
 • Jeden učiteľ prihlasuje do súťaže presne 4 žiakov a 2 náhradníkov. Škola môže do súťaže nominovať aj viacero tímov - vždy ale s iným učiteľom Vap (výnimka: ak je učiteľ učiteľom žiakov ZŠ a súčasne SŠ na tej istej alebo inej škole, tento môže sám postaviť aj 2 tímy).
 • Žiaci súťažia v zmiešaných 4-členných tímoch. 
 • Súťaž bude prebiehať prezenčne v Banskej Bystrici (Hotel Dixon). 
 • Je povinnosťou všetkých účastníkov riadiť sa pokynmi organizátora a dodržiavať všetky aktuálne platné nariadenia v súvislosti s COVID-19.

 

Ako sa prihlásiť

Termín súťaže je 15. november 2022.

Prihlasovací formulár do súťaže bude včas zverejnený.

Do prihlášky je potrebné uvádzať nasledovné údaje o žiakoch: meno a priezvisko, email, mobil, strava (bezmäsitá/mäsitá).

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Účastníci súťaže musia vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov za každého žiaka a učiteľa danej školy, vrátane náhradníkov, ktorých mená boli uvedené v prihláške do súťaže, samostatne. Tlačivo na stiahnutie.
 
Pravidlá a podmienky súťaže

 

Časový harmonogram súťaže
október 2022 - včas zverejníme

Prihlasovanie škôl do súťaže. 

 

november Online žrebovanie tímov (MS Teams). 
15. november 2022 (súťaž od 10:00 do 18:00 hod., registrácia od 9:00 hod.) Konanie súťaže 
 
Sprevádzajúci učitelia
 • Každý tím za školu môže na súťaž sprevádzať vždy jeden učiteľ programu Viac ako peniaze
 • Pre zúčastnených pedagógov bude v doobedňajších hodinách pripravený odborný a interaktívny program lektora Národnej banky Slovenska.

 

Čo majú účastníci súťaže zabezpečené?
 • Žiaci a sprevádzajúci učitelia majú počas celého dňa zabezpečenú stravu (občerstvenie počas prestávok, obed - mäsitý/bezmäsitý, pitný režim).
 • Parkovanie je k dispozícii v blízkosti hotela bezplatne.

 

Čo si majú účastníci súťaže priniesť?
 • Žiaci z rovnakej školy si na súťaž prinesú minimálne 2 notebooky s nainštalovaným MS Office (Word a Powerpoint) a podporou WiFi pripojenia.
 • Žiaci sú v priebehu súťaže oblečení slušne/business casual: chlapci - obleky, prípadne slušné nohavice a košele; dievčatá - kostým alebo blúzka a sukňa/nohavice.

 

Cestovné a iné náklady
 • Cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie a iné náklady (okrem stravy a občerstvenia v priebehu konania súťaže) hradí vysielajúca organizácia.

 

Táto aktivita je financovaná z Grantových programov Nadácie NBS (Nadácia Národnej banky Slovenska (nadacianbs.sk)).

 

Kontaktná osoba

Róbert Borbély| programový manažér | +421 911 268 884 | borbely@jaslovensko.sk