Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp 2018

Pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sú v šk. roku 2018/2019 zapojení v programe JA Viac ako peniaze, sme v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne pripravili súťaž Innovation Camp 2018.

 

Kde a kedy sa súťaž uskutoční?
Stručná charakteristika súťaže

Innovation Camp 2018 je celodenná súťaž, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne ako partnerom programu.  Úlohu žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, je nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získajú hodnotné ceny. Počas práce na riešení výzvy jednotlivé tímy spolupracujú s konzultantmi - zamestnancami Slovenskej sporiteľne.

Ciele súťaže

Cieľom súťaže je stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšajú tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjajú svoje komunikačnéprezentačné zručnosti, sú motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblíži aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

Súťažné tímy

Súťaž je určená pre 100 žiakov20-tich slovenských škôl  (60 stredoškolákov z 12-tich škôl40 žiakov z 8-ich základných škôl), ktorí sú v aktuálnom šk. roku zapojení do programu JA Viac ako peniaze. Škola prihlasuje do súťaže presne 5 žiakov a 2 náhradníkov. Z prihlásených škôl sa postupujúce školy vyžrebujú v priamom prenose. Žiaci súťažia v zmiešaných 5-členných tímoch. Každý tím sa skladá z 3 stredoškolákov a 2 žiakov základných škôl. (Pozn.: Žiaci sú v priebehu súťaže oblečení slušne/biznis: chlapci - obleky, prípadne slušné nohavice a košele; dievčatá - kostým alebo blúzka a sukňa/nohavice).

Časový harmonogram súťaže
8. október 2018 (od 8:00 hod.) - 9. október 2018 (do 18:00 hod.) Prihlasovanie škôl do súťaže
10. október 2018 o 13:00 hod.

Žrebovanie tímov - livestream

(www.facebook.com/jaslovensko)

7. november 2018 (súťaž od 8:00 do 18:00 hod., registrácia od 7:00 hod.) Konanie súťaže
Sprevádzajúci učitelia

Žiakov z rovnakej školy môže na súťaž sprevádzať jeden učiteľ programu JA Viac ako peniaze. Pre zúčastnených učiteľov počas práce žiakov je pripravený zaujímavý workshop.

Čo majú účastníci súťaže zabezpečené?

Žiaci a sprevádzajúci učitelia majú počas celého dňa zabezpečenú stravu (občerstvenie počas prestávok, obed, nápoje).

Čo si majú účastníci súťaže priniesť?

Žiaci z rovnakej školy si na súťaž prinesú minimálne 2 notebooky s nainštalovaným MS Office (Word a Powerpoint) a podporou WiFi pripojenia.

Cestovné a iné náklady

Cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

Tipy na ubytovanie

Pozrite tu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pred vyplnením a odoslaním prihlášky vyplňte súhlas so spracovaním osobných údajov za každého žiaka a učiteľa danej školy, vrátane náhradníkov, ktorého uvediete v prihláške do súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť vo formáte docx, alebo pdf. Podpísané súhlasy oskenujtepošlite všetky v jednom e-maile na adresu kalcevsky@jaslovensko.sk.

 

Pravidlá zapojenia sa
  • Do súťaže sa môžu zapojiť iba učitelia, ktorí v sú v školskom roku 2018/2019 zapojení do programu JA Viac ako peniaze. 
  • Učiteľ môže do súťaže prihlásiť iba tých žiakov, s ktorými v aktuálnom školskom roku aktívne realizuje program JA Viac ako peniaze (jednoročný, príp. dvojročný).
  • Učiteľ musí prostredníctvom online prihlášky prihlásiť 5 žiakov + 2 náhradníkov. 
  • Súťaže je určená pre maximálne 100 žiakov20-tich slovenských škôl  (60 stredoškolákov z 12-tich škôl40 žiakov z 8-ich základných škôl).
  • V prípade, že sa súťaže nebude môcť zúčastniť niektorý z piatich riadne prihlásených žiakov, učiteľ o tom bude bezodkladne informovať JA Slovensko, n.o. emailom na kalcevsky@jaslovensko.sk a uvedie meno náhradníka (jedného zo žiakov prihlásených ako náhradník).

 

Kontaktná osoba

Peter Kalčevský| programový riaditeľ | +421 905 202 442 | kalcevsky@jaslovensko.sk