Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp 2023

V spolupráci s Nadáciou 365.bank pripravujeme pre žiakov základných a stredných škôl zapojených v programe VIAC AKO PENIAZE súťaž Innovation Camp.

 

Termín a miesto konania súťaže

26. september 2023 (utorok) - od 10:00 hod., Hotel Dixon, Banská Bystrica 

Program od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Registrácia od 9:00 hod.

 

Stručná charakteristika súťaže

Innovation Camp je celodenná súťaž, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže. Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, je nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získajú hodnotné ceny, diplomy. 

Súťaž je bezplatná.

 

Ciele súťaže

Cieľom súťaže je stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšajú tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjajú svoje komunikačnéprezentačné zručnosti, sú motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblíži aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

 

Pozrite si video z predchádzajúcej súťaže Innovation Camp, ktorý sa uskutočnil vo februári 2022.

 

Súťažné tímy
 • Súťaž je určená pre 80 žiakov zo 16-tich škôl, ktorí sú v aktuálnom šk. roku zapojení do programu Viac ako peniaze.
 • Výber z prihlásených škôl je realizovaný formou offline žrebovania s podporou partnera.
 • Súťažiť môžu žiaci 8. - 9. ročníka ZŠ a všetkých ročníkov SŠ všetkých typov škôl.
 • Jeden učiteľ prihlasuje do súťaže presne 5 žiakov a 2 náhradníkov. Škola môže do súťaže nominovať aj viacero tímov - vždy ale s iným učiteľom Vap (výnimka: ak je učiteľ učiteľom žiakov ZŠ a súčasne SŠ na tej istej alebo inej škole, tento môže sám postaviť aj 2 tímy). Náhradníci zastupujú riadnych účastníkov v prípade nepredvídateľných okolností (po schválení organizátorom).
 • Žiaci súťažia v zmiešaných 5-členných tímoch. 
 • Súťaž bude prebiehať prezenčne v Banskej Bystrici (Hotel Dixon). 

 

Ako sa prihlásiť

Termín súťaže je 26. september 2023.

Prihlasovací formulár do súťaže bude zverejnený a prístupný od 7. septembra do 17. septembra 2023 (prihlasovanie uzavreté)

Do prihlášky je potrebné uvádzať nasledovné údaje o žiakoch: meno a priezvisko, email, mobil, strava (bezmäsitá/mäsitá).

V prípade väčšieho počtu prihlásených tímov sa bude žrebovať (následne oznámení finalisti emailom). Žrebovať sa budú proporčne ZŠ a SŠ.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Účastníci súťaže musia vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov za každého žiaka a učiteľa danej školy (sken), vrátane náhradníkov, ktorých mená boli uvedené v prihláške do súťaže, samostatne. TLAČIVO na stiahnutie bude zverejnené včas. Vypĺňa sa až po žrebovaní a potvrdení účasti (neposiela sa spolu s prihláškou).
 
Pravidlá a podmienky súťaže

 

Časový harmonogram súťaže
07. - 17. september 2023 

Prihlasovanie škôl do súťaže. 

 

 

Termín bude včas upresnený. Žrebovanie
26. september 2023 (súťaž od 10:00 do 18:00 hod., registrácia od 9:00 hod.) Konanie súťaže 
 
Sprevádzajúci učitelia
 • Každý tím za školu môže na súťaž sprevádzať vždy jeden učiteľ programu Viac ako peniaze
 • Pre zúčastnených pedagógov bude v doobedňajších hodinách (11:00 - 12:30 hod.) pripravený odborný a interaktívny program na tému "Ako porozumieť okoliu podľa nevysloveného, teda neverbálna komunikácia" s biznismentorkou Evou Šnircovou.

 

Čo majú účastníci súťaže zabezpečené?
 • Žiaci a sprevádzajúci učitelia majú počas celého dňa zabezpečenú stravu (občerstvenie počas prestávok, obed - mäsitý/bezmäsitý, pitný režim).
 • Parkovanie je k dispozícii v blízkosti hotela bezplatne.

 

Čo si majú účastníci súťaže priniesť?
 • Žiaci z rovnakej školy si na súťaž prinesú minimálne 2 notebooky s nainštalovaným MS Office (Word a Powerpoint) a podporou WiFi pripojenia.
 • Žiaci sú v priebehu súťaže oblečení slušne/business casual: chlapci - obleky, prípadne slušné nohavice a košele; dievčatá - kostým alebo blúzka a sukňa/nohavice.

 

Cestovné a iné náklady
 • Cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie a iné náklady (okrem stravy a občerstvenia v priebehu konania súťaže) hradí vysielajúca organizácia.

 

Táto aktivita je financovaná s podporou 365.nadácie.

 

Kontaktná osoba

Róbert Borbély| programový manažér | +421 911 268 884 | borbely@jaslovensko.sk