Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Innovation Camp 2019

Pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sú v šk. roku 2019/2020 zapojení v programe Viac ako peniaze, v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne sme pripravili súťaž Innovation Camp 2019.

 

Stručná charakteristika súťaže

Innovation Camp 2019 je celodenná súťaž, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne ako generálnym partnerom programu. Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, je nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získajú hodnotné ceny. Počas práce na riešení výzvy jednotlivé tímy spolupracujú s konzultantmi - zamestnancami Slovenskej sporiteľne.

 

Ciele súťaže

Cieľom súťaže je stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšajú tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjajú svoje komunikačnéprezentačné zručnosti, sú motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblíži aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

 

Súťažné tímy

Súťaž je určená pre 100 žiakov20-tich slovenských škôl, ktorí sú v aktuálnom šk. roku zapojení do programu Viac ako peniaze.

Škola prihlasuje do súťaže presne 5 žiakov a 2 náhradníkov. Z prihlásených škôl sa postupujúce školy vyžrebujú v priamom prenose.

Žiaci súťažia v zmiešaných 5-členných tímoch v dvoch kategóriách - základná a stredná škola. Predpokladom je vytvoriť 10 súťažných tímov v kategórii základná škola (spolu 50 žiakov) a 10 súťažných tímov v kategórii stredná škola (50 žiakov). V prípade, že počet žiakov zo základnej školy bude menší ako počet žiakov zo strednej školy, alebo naopak, budú vytvorené tímy pomerne k počtu prihlásených žiakov (napr. 13 tímov SŠ a 7 ZŠ a pod.).

 

Ako sa prihlásiť

Súťaž sa uskutočnila 13. novembra 2019 v priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Vyžrebovaní účastníci súťaže musia vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov za každého žiaka a učiteľa danej školy, vrátane náhradníkov, ktorých mená boli uvedené v prihláške do súťaže, samostatne. Súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť vo formáte docx, alebo vo formáde pdf. Podpísané súhlasy je nutné naskenovanť do jedného dokumentu a poslať spolu emailom ešte pred konaním súťaže na adresu kalcevsky@jaslovensko.sk. Najneskôr do 12. novembra do 12:00. 
 
Pravidlá a podmienky súťaže

 

Časový harmonogram súťaže
24. október  (od 8:00 hod.) - 31. október 2019 (do 16:00 hod.) Prihlasovanie škôl do súťaže
4. november 2019 o 13:00 hod.

Žrebovanie tímov - livestream

(www.facebook.com/jaslovensko)

13. november 2019 (súťaž od 8:00 do 18:00 hod., registrácia od 7:00 hod.) Konanie súťaže
Sprevádzajúci učitelia
  • Žiakov z rovnakej školy môže na súťaž sprevádzať jeden učiteľ programu Viac ako peniaze. Pre zúčastnených učiteľov počas práce žiakov je pripravený zaujímavý workshop.

 

Čo majú účastníci súťaže zabezpečené?
  • Žiaci a sprevádzajúci učitelia majú počas celého dňa zabezpečenú stravu (občerstvenie počas prestávok, obed).

 

Čo si majú účastníci súťaže priniesť?
  • Žiaci z rovnakej školy si na súťaž prinesú minimálne 2 notebooky s nainštalovaným MS Office (Word a Powerpoint) a podporou WiFi pripojenia.
  • Žiaci sú v priebehu súťaže oblečení slušne/biznis: chlapci - obleky, prípadne slušné nohavice a košele; dievčatá - kostým alebo blúzka a sukňa/nohavice.

 

Cestovné a iné náklady
  • Cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie a iné náklady (okrem stravy v priebehu konania súťaže) hradí vysielajúca organizácia.

 

Tipy na ubytovanie

 

Kontaktná osoba

Peter Kalčevský| programový riaditeľ | +421 905 202 442 | kalcevsky@jaslovensko.sk