Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažná téma

Téma projektu na rok 2023

Banka budúcnosti

 

Zadanie projektu

Zamyslite sa nad tým a navrhnite, ako by mala vyzerať a fungovať banka budúcnosti.

  • Zamerajte sa na jeden konkrétny nápad (produkt/služba/technológia/proces) a ten podrobnejšie rozpracujte.
  • Pre koho bude váš nápad určený, na čo sa bude používať, ako bude fungovať; aby aj vás osobne motivoval stať sa klientom danej banky.
  • Popíšte, v čom bude vaše riešenie originálne, na čom bude jeho inovatívnosť založená.

Môžete sa zamerať aj na akýkoľvek už existujúci bankový produkt, službu alebo technológiu, ktoré môžu slúžiť ako východisko pre vašu prácu. Vyžaduje sa však, aby boli doplnené o inováciu s presahom do budúcnosti. Nesmie tak ísť o 100% opis už existujúceho bankového produktu, služby či procesu. Vyhnite sa štandardným technológiám a produktom, ktoré už dnes bežne v praxi fungujú.

 

Forma a rozsah súťažnej práce

Súťažný tím napíše a odošle vlastnú súťažnú prácu na zadanú tému vo forme krátkeho projektu. Pri jej písaní môže čerpať z voľne dostupných informačných zdrojov a odbornej literatúry, pričom sa riadi autorským zákonom. V súťažnej práci môžu použiť tabuľky, grafy, diagramy, ilustračné obrázky a pod. Používa odbornú terminológiu. Nezabudne uviesť zdroje, z ktorých čerpal informácie.

Súťažná práca musí mať nasledovnú formu:

  • je napísaná v elektronickej podobe v textovom editore Word a poslaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf 
  • je napísaná v slovenskom jazyku,
  • rozsah: max. 5 strán obsahu, bez titulného listu
  • titulný list obsahuje: údaje školy, názov súťažnej práce, názov tímu, mená a priezviská členov súťažného tímu
  • vzor súťažnej práce

(Súťažné práce, ktoré nebudú spĺňať predpísanú formu a rozsah, nebudú akceptované).