Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažná téma

Téma projektu na rok 2019

Banka budúcnosti

 
Zadanie projektu

21. storočie sa vyznačuje výrazným technologickým pokrokom. Týmto zmenám sa prispôsobili aj dnešné banky. Vidieť to môžeme predovšetkým v rôznych technologických novinkách, ktoré nám priniesli. Moderné platobné nástroje, rýchlosť spracovania rôznych údajov, či dostupnosť ku svojmu účtu a finančným prostriedkom takmer kdekoľvek na svete. 

Na Slovensku funguje väčšina bánk na princípe pobočiek v rôznych mestách. Poznáme však aj také, ktoré fungujú v online prostredí. V takmer každej banke dokážete vybaviť väčšinu úkonov bez nutnosti ich priamo navštíviť. 

Aké však budú banky budúcnosti? Zmení sa ich fungovanie a čo to prinesie klientom? 

Zadanie

Zamyslite sa nad tým a navrhnite, ako by podľa vás mala vyzerať a fungovať banka budúcnosti? Čo očakávate od banky o 20 rokov? Akým spôsobom budeme s bankou komunikovať, ako budú vyzerať jej pobočky (ak ich bude mať).

Nezameriavajte sa na opis konkrétneho produktu, napr. bežného účtu, či sporenia. Skúste navrhnúť komplexné fungovanie takejto banky - prístup ku klientovi, dostupnosť služieb, komunikáciu so zákazníkom, overovanie jeho údajov potrebných napríklad pre založenie účtu, či vybavenie úveru. Akým spôsobom budú mať klienti prístup ku svojim peniazom, ako ich bude banka informovať o svojich produktoch a ich vlastných financiách. Môžete skúsiť navrhnúť aj vlastný vzhľad a názov takejto banky budúcnosti. 

 

Forma a rozsah súťažnej práce

Súťažný tím napíše a odošle vlastnú súťažnú prácu na zadanú tému vo forme krátkeho projektu. Pri jej písaní môže čerpať z voľne dostupných informačných zdrojov a odbornej literatúry, pričom sa riadi autorským zákonom. V súťažnej práci môžu použiť tabuľky, grafy, diagramy, ilustračné obrázky a pod.. Používa odbornú terminológiu. Nezabudne uviesť zdroje, z ktorých čerpal informácie.

Súťažná práca musí mať nasledovnú formu:

  • je napísaná v elektronickej podobe v textovom editore Word a poslaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf 
  • je napísaná v slovenskom jazyku,
  • rozsah: max. 5 strán bez titulného listu
  • titulný list obsahuje: údaje školy, názov súťažnej práce, názov tímu, mená a priezviská členov súťažného tímu
  • vzor súťažnej práce

(Súťažné práce, ktoré nebudú spĺňať predpísanú formu a rozsah, nebudú akceptované.)