Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažná téma

Téma projektu na rok 2022 - Pozor neaktuálne (nová výzva bude zverejnená 14. 2. 2023)

Ekologická banka

 

Zadanie projektu

Zakladanie produktov a vybavovanie služieb tradičnou formou generuje tony zmlúv potlačeného papiera. A to len preto, aby ich na záver mohol klient podpísať. Ak však chceme dostať udržateľnosť do celej spoločnosti, je potrebné do produktov a služieb, ktoré využíva väčšina klientov, zavádzať eko princípy. Preto banky a fintechové spoločnosti prichádzajú s rôznymi inováciami (napr. bezpapierové bankovníctvo, digitalizácia procesov a služieb, a pod.).

Zamyslite sa nad tým a navrhnite, ako môže banka konkrétne prispieť k ekologizácii svojich bankových produktov, služieb alebo procesov tak, aby boli trvalo udržateľné a ohľaduplné k životnému prostrediu.

  • Podrobne popíšte, ako zakomponovať ekológiu a udržateľnosť do našich bánk.
  • Zamerajte sa na jeden kokrétny príklad (bankový produkt, služba, procesy).
  • Pre koho bude určený, na čo bude určený, ako bude fungovať, ako vďaka nemu získame pozitívny vplyv na ekológiu?

Môžete sa zamerať aj na akýkoľvek už existujúci bankový produkt alebo službu, ktoré môžu slúžiť ako východisko pre vašu prácu. Vyžaduje sa však, aby boli doplnené o ekologický princíp. Nesmie tak ísť o 100 % opis už existujúceho bankového produktu, služby, či procesu. Vyhnite sa štandardným ekologickým postupom, ako je už celkom bežné recyklovanie papiera, montovanie úsporných žiaroviek či šetrenie vodou.

Kompletné znenie výzvy: Bankomat nápadov - Ekologická banka.

 

Forma a rozsah súťažnej práce

Súťažný tím napíše a odošle vlastnú súťažnú prácu na zadanú tému vo forme krátkeho projektu. Pri jej písaní môže čerpať z voľne dostupných informačných zdrojov a odbornej literatúry, pričom sa riadi autorským zákonom. V súťažnej práci môžu použiť tabuľky, grafy, diagramy, ilustračné obrázky a pod. Používa odbornú terminológiu. Nezabudne uviesť zdroje, z ktorých čerpal informácie.

Súťažná práca musí mať nasledovnú formu:

  • je napísaná v elektronickej podobe v textovom editore Word a poslaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf 
  • je napísaná v slovenskom jazyku,
  • rozsah: max. 5 strán obsahu, bez titulného listu
  • titulný list obsahuje: údaje školy, názov súťažnej práce, názov tímu, mená a priezviská členov súťažného tímu
  • vzor súťažnej práce

(Súťažné práce, ktoré nebudú spĺňať predpísanú formu a rozsah, nebudú akceptované).