Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažná téma

Téma projektu na rok 2021

Bezpečnosť internetových platieb, bezpečnosť online peňazí

 

Zadanie projektu

Nespochybniteľným trendom v oblasti súčasného bankovníctva a financií je presúvanie čoraz väčšieho množstva služieb a finančných produktov do digitálnej oblasti. Zadávať platby cez internet, otvoriť si pomocou mobilu nový účet či používať na platby rôzne platformy, je už dnes bežná vec a portfólio digitálnych služieb s príchodom ďalších inovácií bude len rásť.

Spolu s rozširovaním možností online platieb rastie aj ochrana spotrebiteľa pred neoprávnenými platbami. Zvýšená ochrana sa prejavuje aj v zavádzaní prísnych bezpečnostných požiadaviek na iniciovanie a spracovanie elektronických platobných transakcií a na prístup k účtu. 

Aká však bude budúcnosť bezpečnej platby cez internet? V čom bude spočívať, aké technológie či nástroje bude uplatňovať?

 

Výzva:

Veľkou témou budúcich digitálnych riešení bude ich bezpečnosť. Obyčajné heslá môžu byť už v priebehu najbližších rokov vecou minulosti. V oblasti bezpečnosti sa čoraz viac na overovanie identity presadzuje využívanie biometrických údajov ako snímanie odtlačku prstov či rozpoznávanie hlasu a tváre.

Zamyslite sa nad tým a navrhnite inovatívny (netradičný) spôsob riešenia bezpečnej platby cez internet, podľa vlastného uváženia, ktorý podrobne popíšete. 

Uveďte, ako bude vaše riešenie fungovať, na čom bude založené, v čom bude spočívať jeho jedinečnosť a inovatívnosť. Prečo si myslíte, že bude bezpečnejšie alebo účinnejšie, ako doposiaľ využívané ochranné prvky a autentifikátory. Ako to pomôže zákazníkovi a klientovi banky ochrániť jeho financie?

Môžete sa pritom zamerať aj na tému fintech (finančno-technologických) startupov či digitálnych bánk, ktoré prinášajú do sveta financií čoraz viac inovácií a menia tradičné spôsoby poskytovania finančných služieb.

 

Forma a rozsah súťažnej práce

Súťažný tím napíše a odošle vlastnú súťažnú prácu na zadanú tému vo forme krátkeho projektu. Pri jej písaní môže čerpať z voľne dostupných informačných zdrojov a odbornej literatúry, pričom sa riadi autorským zákonom. V súťažnej práci môžu použiť tabuľky, grafy, diagramy, ilustračné obrázky a pod. Používa odbornú terminológiu. Nezabudne uviesť zdroje, z ktorých čerpal informácie.

Súťažná práca musí mať nasledovnú formu:

  • je napísaná v elektronickej podobe v textovom editore Word a poslaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf 
  • je napísaná v slovenskom jazyku,
  • rozsah: max. 5 strán obsahu, bez titulného listu
  • titulný list obsahuje: údaje školy, názov súťažnej práce, názov tímu, mená a priezviská členov súťažného tímu
  • vzor súťažnej práce

(Súťažné práce, ktoré nebudú spĺňať predpísanú formu a rozsah, nebudú akceptované).