Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Konzultanti do škôl

V spolupráci s 365.nadáciou realizujeme v školskom roku 2022/23 možnosť spolupráce vybraných škôl s konzultantom - odborníkom z praxe.

 

Konzultant je dobrovoľník z praxe, ktorý prichádza do triedy vzdelávacieho programu VIAC AKO PENIAZE – niekoľkokrát v priebehu školského roka (podľa vzájomnej dohody so školou a učiteľom), aby sa podelil so žiakmi a študentmi či učiteľom o praktické skúsenosti. 

Škola spolupracujúca s konzultantom je vzdelávacia organizácia, ktorá má bezplatnú možnosť zapojiť do svojho vyučovacieho procesu, záujmovej, mimoškolskej či projektovej činnosti odborníka z praxe (podľa vlastného záujmu a výberu), ktorý prináša inšpiráciu, motiváciu alebo pomáha s názornosťou vyučovacej témy.

Konzultant plní funkciu tútora, mentora. Jeho najvýznamnejšou úlohou je prepájať teóriu, ktorú sa žiaci v škole učia s praxou a reálnymi skúsenosťami z bežného pracovného života. Aby bola práca konzultanta účinná, musí spolupracovať s učiteľom a zistiť, aké sú znalosti, potreby a záujmy žiakov a študentov danej školy.

 

Základné kroky nadviazania spolupráce školy a konzultanta:

1. Vyberte si svojho konzultanta z aktuálnej ponuky JA Slovensko (podľa preferovaného miesta, špecializácie a oblasti záujmu).

2. Oslovte konzultanta na základe sprostredkovaných kontaktov od JA Slovensko a dohodnite si koordinačný hovor alebo stretnutie.

3. Dohodnite si vzájomnú predstavu spolupráce - ciele, témy, formu, rozsah, časové a technické možnosti. Vyjasnite si vopred všetky detaily.

4. Zrealizujte stretnutie so žiakmi či študentami vo vašej škole (vyučovacia hodina/vyučovací blok/krúžok/projekt/terénne vyučovanie, a pod.). 

5. Vyhodnoťte spätnou väzbou výsledky spolupráce školy a konzultanta (pozitíva aj negatíva).

 

Konkrétna forma, typ a rozsah spolupráce školy, učiteľa a študento/žiakov vždy závisia od individuálnej dohody konzultanta s učiteľom a školou. JA Slovensko túto spoluprácu v rámci vzdelávacích programov najmä sprostredkúva a následne vyhodnocuje.