Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Bankomat nápadov

Súťaž pre všetkých žiakov programu Viac ako peniaze. Zapoj sa aj so spolužiakom, navrhnite vlastné riešenie zadanej témy a pošlite nám ho. 

Podujatie podporila 365.nadácia - partner programov finančnej gramotnosti.

 

Ciele súťaže
  • prebudiť u žiakov ich kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu a finančnú gramotnosť,
  • zlepšiť komunikačné a prezentačné schopnosti žiakov,
  • stretnúť sa v manažérskom prostredí s porotou zloženou z odborníkov z praxe,
  • získať spätnú väzbu na svoju prácu.

 

 

Téma projektu 2023

Banka budúcnosti (celé znenie výzvy)

Zamyslite sa nad tým a navrhnite, ako by mala vyzerať a fungovať banka budúcnosti.

  • Zamerajte sa na jeden kokrétny nápad (produkt/služba/technológia/proces) a ten podrobnejšie rozpracujte.
  • Pre koho bude váš nápad určený, na čo sa bude používať, ako bude fungovať; aby aj vás osobne motivoval stať sa klientom danej banky.
  • Popíšte, v čom bude vaše riešenie originálne, na čom bude jeho inovatívnosť založená.

 

Priebeh súťaže

Súťaž "Bankomat nápadov" má 2 kolá:

1.  Dištančné kolo (hodnotenie prijatých súťažných prác odbornou porotou a výber finalistov do online-finále)

2.  Prezenčné finále (prezentácia postupujúcich súťažných prác pred odbornou porotou v B. Bystrici, 365.lab)