Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Bankomat nápadov

Súťaž pre všetkých žiakov programu Viac ako peniaze. Zapoj sa aj so spolužiakom, navrhnite vlastné riešenie zadanej témy a pošlite nám ho. 

 

Ciele súťaže
  • prebudiť u žiakov ich kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu a finančnú gramotnosť,
  • zlepšiť komunikačné a prezentačné schopnosti žiakov,
  • stretnúť sa v manažérskom prostredí s porotou zloženou z odborníkov z praxe,
  • získať spätnú väzbu na svoju prácu.

 

Téma projektu 2021

Bezpečnosť internetových platieb, bezpečnosť online peňazí

Kompletné zadanie výzvy 

Priebeh súťaže

Súťaž "Bankomat nápadov" má 2 kolá:

1.  Dištančné kolo (hodnotenie prijatých súťažných prác odbornou porotou a výber finalistov do online-finále)

2.  Online - finále (prezentácia postupujúcich súťažných prác pred odbornou porotou formou MS Teams)

Upozornenie: vzhľadom na opatrenia v súvislosti s Covid-19 bude prezenčné kolo finále prebiehať online formou prostredníctvom MS Teams, čomu bude predchádzať test call s účastníkmi.