Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Bankomat nápadov

Súťaž pre všetkých žiakov programu Viac ako peniaze. Zapoj sa aj so spolužiakom, navrhnite vlastné riešenie zadanej témy a pošlite nám ho. 

Súťaž sa realizuje s podporou 365.bank.

Ciele súťaže
  • prebudiť u žiakov ich kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu a finančnú gramotnosť,
  • zlepšiť komunikačné a prezentačné schopnosti žiakov,
  • stretnúť sa v manažérskom prostredí s porotou zloženou z odborníkov z praxe,
  • získať spätnú väzbu na svoju prácu.
Téma projektu 2022

Ekologická banka

Zamyslite sa nad tým a navrhnite, ako môže banka konkrétne prispieť k ekologizácii svojich bankových produktov, služieb alebo procesov tak, aby boli trvalo udržateľné a ohľaduplné k životnému prostrediu.

  • Podrobne popíšte, ako zakomponovať ekológiu a udržateľnosť do našich bánk.
  • Zamerajte sa na jeden konkrétny príklad (bankový produkt, služba, procesy).
  • Pre koho bude určený, na čo bude určený, ako bude fungovať, ako vďaka nemu získame pozitívny vplyv na ekológiu?

Kompletné zadanie výzvy - Ekologická banka.

 

Priebeh súťaže

Súťaž "Bankomat nápadov" má 2 kolá:

1.  Dištančné kolo (hodnotenie prijatých súťažných prác odbornou porotou a výber finalistov do online-finále)

2.  Online - finále (prezentácia 6 postupujúcich súťažných prác pred odbornou porotou formou MS Teams)