Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram súťaže

 
Časový harmonogram súťaže
14. február 2024

Začiatok súťaže - prihlasovanie súťažných prác do dištančného kola, zverejnenie témy súťaže

31. marec 2024 Uzávierka prihlášok do súťaže spolu so zaslaním súťažnej práce
17. apríl 2024 Vyhlásenie finalistov
30. apríl 2024

Prezenčné finále postupujúcich prác (Banská Bystrica, 365.labb, Lazovná 5)

10:00 = otvorenie súťaže, základné pravidlá priebehu súťaže

10:10 = predstavenie súťažiacich a poroty

10:20 – 11:10 = prezentácia súťažiacich 1 – 5 

11:10 – 11:20 = krátka prestávka

11:20 – 12:10 = prezentácia súťažiacich 6 – 10 

12:10 – 12:40 = porada poroty, prestávka

12:40 – 12:50 = vyhodnotenie súťaže

13:00 = ukončenie súťaže

Poznámka: Junior Achievement Slovensko, n. o. si vyhradzuje právo na zmeny v časovom harmonograme aj v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže. O zmenách budú relevantní účastníci informovaní.