Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram súťaže

 
Časový harmonogram súťaže
14. február 2023

Začiatok súťaže - prihlasovanie súťažných prác do dištančného kola, zverejnenie témy súťaže

31. marec 2023 Uzávierka prihlášok do súťaže spolu so zaslaním súťažnej práce
17. apríl 2023 Vyhlásenie finalistov
27. apríl 2023

Prezenčné finále postupujúcich prác (Banská Bystrica, 365.labb, Lazovná 5)

10:00 = otvorenie súťaže, základné pravidlá priebehu súťaže

10:10 = predstavenie súťažiacich a poroty

10:20 – 11:10 = prezentácia súťažiacich 1 – 5 

11:10 – 11:20 = krátka prestávka

11:20 – 12:10 = prezentácia súťažiacich 6 – 10 

12:10 – 12:40 = porada poroty, prestávka

12:40 – 12:50 = vyhodnotenie súťaže

13:00 = ukončenie súťaže

Poznámka: Junior Achievement Slovensko, n. o. si vyhradzuje právo na zmeny v časovom harmonograme aj v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže. O zmenách budú relevantní účastníci informovaní.