Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram súťaže

 
Časový harmonogram súťaže
15. február 2021

Začiatok súťaže - prihlasovania súťažných prác do dištančného kola

31. marec 2021 Uzávierka prihlášok do súťaže spolu so zaslaním súťažnej práce
12. apríl 2021 Vyhlásenie finalistov
28. apríl 2021

Online finále

Poznámka: Junior Achievement Slovensko, n. o. si vyhradzuje právo na zmeny v časovom harmonograme aj v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže. O zmenách budú relevantní účastníci informovaní.