Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram súťaže

 
Časový harmonogram súťaže
10. február 2020

Začiatok súťaže - prihlasovania súťažných prác do dištančného kola

05. jún 2020 Uzávierka prihlášok do súťaže spolu so zaslaním súťažnej práce, posledný termín na zaplatenie účastníckeho poplatku
22. jún 2020 Vyhlásenie finalistov
10. september 2020

Online finále

Poznámka: Junior Achievement Slovensko, n. o. si vyhradzuje právo na zmeny v časovom harmonograme aj v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže. O zmenách budú relevantní účastníci informovaní.