Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram súťaže

 
Časový harmonogram súťaže
14. február 2022

Začiatok súťaže - prihlasovanie súťažných prác do dištančného kola

31. marec 2022 Uzávierka prihlášok do súťaže spolu so zaslaním súťažnej práce
12. apríl 2022 Vyhlásenie finalistov
29. apríl 2022

Online finále

09.00 - 09.10 - otvorenie súťaže, základné pravidlá priebehu

09.10 - 09.20 - predstavenie súťažných tímov a poroty

09.20 - 10.20 - prezentácie tímov (abecedne)

10.20 - 10.50 - porada poroty, prestávka

10.50 - 11.00 - vyhodnotenie súťaže

Poznámka: Junior Achievement Slovensko, n. o. si vyhradzuje právo na zmeny v časovom harmonograme aj v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže. O zmenách budú relevantní účastníci informovaní.