Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálny výstupný test

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.

Základné školy
  % úspešných
do 24% 3%
od 25 do 49% 16%
od 50 do 74% 28%
od 75% 53%

 

Stredné školy
  % úspešných
do 24% 1%
od 25 do 49% 6%
od 50 do 74% 19%
od 75% 74%