Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Porovnanie centrálnych testov

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.

Základné školy
  Vstupný test Výstupný test
do 24% 9% 3%
od 25 do 49% 52% 16%
od 50 do 74% 36% 28%
od 75% 3% 53%

 

Stredné školy
  Vstupný test Výstupný test
do 24% 5% 1%
od 25 do 49% 28% 6%
od 50 do 74% 54% 19%
od 75% 13% 74%