Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálny vstupný test

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %.

Základné školy
  % úspešných
do 24% 9%
od 25 do 49% 52%
od 50 do 74% 36%
od 75% 3%
Stredné školy
  % úspešných
do 24% 5%
od 25 do 49% 28%
od 50 do 74% 54%
od 75% 13%