Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do súťaže

Prihlášku do súťaže môžu vyplniť iba tí žiaci alebo ich učitelia, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

Prihlášku môžete vyplniť v termíne od 11. februára do 21. marca 2025. Spolu s prihláškou je potrebné poslať ako prílohu aj samotnú prácu, ktorej veľkosť nesmie presiahnuť 5 MB.

V prípade problémov s vyplnením prihlášky kontaktujte Janu Dvorovčíkovú | dvorovcikova@jaslovensko.sk.

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

 

Prihláška do súťaže Bankomat nápadov 2025
Názov tímu:    
Členovia tímu, resp. jednotlivec 
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
       
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
    
Učiteľ programu
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
    
Škola      
Názov: Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
    
Kategória súťaže
   
Súťaž je bezplatná.
    
Práca súťažného tímu: 
Práca musí byť vytvorená vo formáte doc, docx., príp. pdf. Nesmie byť väčšia ako 5 MB!
    
Vyplnil   
Meno a priezvisko:    
E-mail:    
19.07.2024 15:07   
    
Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby organizačného zabezpečenia súťaže Bankomat nápadov, ktorú organizuje Junior Achievement Slovensko, n. o. v  súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne vyhlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s pravidlami a podmienkami súťaže a informoval/a som o nich aj svojich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže, príp. iné osoby, ktoré by mali byť o nich informované. Tieto osoby (vrátane žiakov) sa s pravidlami a podmienkami oboznámili a súhlasia s nimi.
 Pred odoslaním si skontrolujte správnosť vyplnených údajov!