Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do súťaže

 

Prihlášku do súťaže môžu vyplniť iba tí žiaci alebo ich učitelia, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

Prihlášku môžete vyplniť v termíne od 10. februára do 05. júna 2020. Spolu s prihláškou je potrebné poslať ako prílohu aj samotnú prácu, ktorej veľkosť nesmie presiahnuť 5 MB.

V prípade problémov s vyplnením prihlášky kontaktujte Petra Kalčevského | kalcevsky@jaslovensko.sk.

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

 

Prihláška do súťaže Bankomat nápadov 2020
Názov tímu:    
Členovia tímu 
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
       
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
    
Učiteľ programu
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
    
Škola      
Názov: Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
    
Kategória súťaže    
    

Účastnícky poplatok je 5,- €, hradí za školu bez ohľadu na počet zapojených tímov v súťaži. Poplatok zaplaťte na číslo účtu SK48 8330 0000 0024 0123 3453 (Fio banka), ako variabilný symbol uveďte 154. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 05. júna 2020. Do správy pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko učiteľa programu.

Registračný poplatok bol uhradený dňa: 
Uhradený:    
    
Práca súťažného tímu: 
Práca musí byť vytvorená vo formáte doc, docx., príp. pdf. Nesmie byť väčšia ako 5 MB!
    
Vyplnil   
Meno a priezvisko:    
E-mail:    
04.08.2020 05:11   
    
Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby organizačného zabezpečenia súťaže Bankomat nápadov, ktorú organizuje Junior Achievement Slovensko, n.o. v  súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s pravidlami a podmienkami súťaže a informoval/a som o nich aj svojich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže, príp. iné osoby, ktoré by mali byť o nich informované. Tieto osoby (vrátane žiakov) sa s pravidlami a podmienkami oboznámili a súhlasia s nimi.
 Pred odoslaním si skontrolujte správnosť vyplnených údajov!