Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Porovnannie centrálnych testov

 

   Stredné školy
  Vstupný test Výstupný test
do 24% 28% 2%
od 25 do 49% 20% 9%
od 50 do 74% 42% 22%
od 75% 10% 67%

 

   Základné školy
  Vstupný test Výstupný test
do 24% 27% 2%
od 25 do 49% 39% 9%
od 50 do 74% 31% 22%
od 75% 3% 67%