Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálny vstupný test

 

Stredné školy Percento úspešnosti
do 24% 28 %
od 25 do 49% 20 %
od 50 do 74% 42 %
od 75% 10 %

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice minimálne 75 %.

 

Základné školy Percento úspešnosti
do 24% 27 %
od 25 do 49% 39 %
od 50 do 74% 31 %
od 75% 3 %

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice minimálne 75 %.