Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Porovnanie centrálnych testov

 

Základné školy
 

Vstupný test

Výstupný test
do 24% 28 % 3 %
od 25 do 49% 39 % 10 %
od 50 do 74% 30 % 19 %
od 75% 3 % 68 %

 

Stredné školy
  Vstupný test Výstupný test
do 24% 29 % 19 %
od 25 do 49% 22 % 3 %
od 50 do 74% 41 % 13 %
od 75% 8 % 64 %