Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálny vstupný test

 

Stredné školy

Percento úspešnosti

do 24%

29 %

od 25 do 49%

22 %

od 50 do 74%

41 %

od 75%

8 %

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice minimálne 75 %.

 

Základné školy

Percento úspešnosti

do 24%

28%

od 25 do 49%

39%

od 50 do 74%

30%

od 75%

3%

Test sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice minimálne 75 %.