Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Porovnanie centrálnych testov

 

Základné školy

 

Vstupný test

Výstupný test

do 24 %

31 %

3 %

od 25 % do 49 %

36 %

9 %

od 50 % do 74 %

29 %

21 %

75 % a viac

4 %

67 %

Stredné školy

 

Vstupný test

Výstupný test

do 24 %

31 %

10 %

od 25 % do 49 %

23 %

5 %

od 50 % do 74 %

40 %

21 %

75 % a viac

6 %

64 %

Základné a stredné školy spolu

 

Vstupný test

Výstupný test

do 24 %

31 %

8 %

od 25 % do 49 %

27 %

6 %

od 50 % do 74 %

37 %

21 %

75 % a viac

5 %

65 %

Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí hranice 75 % a vyššej.