Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálny výstupný test

 

Centrálne výstupné testovanie prebehlo v dvoch termínoch  od 13. do 24. apríla a od 01. do 12. júna 2015.  Výsledky nájdete v tabuľkách.

Stredné školy

%

do 24 %

10 %

od 25 % do 49 %

5 %

od 50 % do 74 %

21 %

75 % a viac

64 %

Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí hranice 75 % a vyššej.

Základné školy

%

do 24 %

3 %

od 25 % do 49 %

9 %

od 50 % do 74 %

21 %

75 % a viac

67 %

Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí hranice 75 % a vyššej.