Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Porovnanie centrálnych testov

 

Základné školy

 

Vstupný test

Výstupný test

do 24 %

28 %

5 %

od 25 % do 49 %

40 %

13 %

od 50 % do 74 %

29 %

27 %

od 75 %

3 %

55 %

Stredné školy

 

Vstupný test

Výstupný test

do 24 %

33 %

1 %

od 25 % do 49 %

24 %

6 %

od 50 % do 74 %

37 %

24 %

od 75 %

6 %

69 %

Základné a stredné školy spolu

 

Vstupný test

Výstupný test

do 24 %

32 %

3 %

od 25 % do 49 %

28 %

7 %

od 50 % do 74 %

35 %

25 %

od 75 %

5 %

65 %

Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí hranice 75 % a vyššej.