Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálny vstupný test

 

Stredné školy

%

do 24 %

33 %

od 25 % do 49 %

24 %

od 50 % do 74 %

37 %

od 75 %

6 %

Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí hranice 75% a vyššej.

Základné školy

%

do 24 %

28 %

od 25 % do 49 %

40 %

od 50 % do 74 %

29 %

od 75 %

3 %

Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí hranice 75 % a vyššej.