Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Porovnanie centrálnych testov

Základné školy

 

Vstupný test

Výstupný test

do 24 %

15 %

6 %

od 25 % do 49 %

57 %

21 %

od 50 % do 74 %

24 %

31 %

od 75 %

4 %

42 %

Stredné školy

 

Vstupný test

Výstupný test

do 24 %

7 %

1 %

od 25 % do 49 %

43 %

8 %

od 50 % do 74 %

46 %

23 %

od 75 %

4 %

68 %

Základné a stredné školy spolu

 

Vstupný test

Výstupný test

do 24 %

9 %

2 %

od 25 % do 49 %

47 %

10 %

od 50 % do 74 %

40 %

24 %

od 75 %

4 %

64 %

Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí hranice 75 % a vyššej.


Percento úspešných riešiteľov pri porovnaní vstupného a výstupného testovania sa zvýšilo o 60%.