Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálny vstupný test

 

Centrálne vstupné testovanie prebehlo v termíne od 5. do 17. novembra 2012. Výsledky nájdete v tabuľkách.

Stredné školy

%

do 24 %

7 %

od 25 % do 49 %

43 %

od 50 % do 74 %

46 %

od 75 %

4 %

Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí hranice 75% a vyššej.

Základné školy

%

do 24 %

15 %

od 25% do 49 %

57 %

od 50 % do 74 %

24 %

od 75 %

4 %

Test sa považuje za úspešný pri dosiahnutí hranice 75 % a vyššej.