Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálne testovanie a certifikát pre žiakov

Žiak základnej alebo strednej školy, ktorý je v šk. roku 2023/2024 zapojený do programu Viac ako peniaze, má nárok na získanie certifikátu za jeho úspešné absolvovanie po splnení nasledovných podmienok:

  • na začiatku programu absolvuje centrálny vstupný test,

         a súčasne

  • v závere programu úspešne absolvuje centrálny výstupný test (úspešne urobený test = min. 75 % správne zodpovedaných otázok).

 

Termíny centrálnych testov

Centrálny vstupný test  (pre žiakov zapojených v 1-ročnom programe alebo v 2-ročnom programe so začiatkom v šk. roku 2022/2023):

  • 2. október - 15. október 2023.

Centrálny výstupný test (pre žiakov zapojených v 1-ročnom programe alebo v 2-ročnom programe so začiatkom v šk. roku 2021/2022):

  • 1. termín: 22. apríl - 03. máj 2024  (tento termín je vhodný pre končiace ročníky stredných škôl alebo triedy, ktoré sa testovania nemôžu zúčastniť v druhom termíne)
  • 2. termín:  27. máj - 07. jún 2024 (termín vhodný pre všetky ostatné ročníky ZŠ a SŠ).

Ak máte záujem zadať žiakom výstupný test v 1. termíne, je potrebné ich na test prihlásiť do 21. apríla 2024 cez elektronický formulár. Formulár pre prihlásenie nájdete aj na stránke vzdelavanie.jaslovensko.sk v sekcii "Učiteľ". Formulár je dostupný najneskôr mesiac pred zadaním testu v 1. termíne. 

Pokiaľ chcete, aby bol žiakom test zadaný v druhom termíne, nemusíte vypĺňať žiadny formulár. Test bude žiakom zadaný automaticky. Nebude však zadaný žiakom, ktorí sú zapojení do 2-ročného programu a realizujú iba prvý rok z dvoch.

 

Náhrada centrálneho vstupného testu

Ak žiak z akéhokoľvek dôvodu neabsolvuje centrálny vstupný test alebo je zaregistrovaný do online učebnice po zadaní centrálneho vstupného testu, môže ho nahradiť vypracovaním všetkých otvorených otázok a úloh zo všetkých kapitol príslušnej online učebnice. Žiak na otázky a úlohy v online učebnici odpovedá priebežne počas školského roka podľa pokynov od učiteľa. Učiteľ vypracované otázky a úlohy v online učebnici priebežne kontroluje a jednotlivé kapitoly uzatvára, a to najneskôr v posledný deň určený pre centrálny výstupný test.


O úspešnom vypracovaní všetkých otvorených otázok a úloh je nutné informovať emailom manažéra programu (borbely@jaslovensko.sk) najneskôr v posledný deň, ktorý je vyhradený pre výstupné testovanie. Po tomto termíne náhrada centrálneho vstupného testu nebude uznaná.