Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávací seminár

Vzdelávacie semináre sa v školskom roku 2018/2019 uskutočnia v nižšie uvedených mestách a termínoch.

Žilina (2. máj 2019)

Gymnázium Sv. Františka z Assisi, Ul. J. M. Hurbana 44
od 9:00 do 13:00 (registrácia 8:30 – 9:00)

 

Banská Bystrica  (9. máj 2019)

Obchodná akadémia, Tajovského 25
od 9:00 do 13:00 (registrácia 8:30 – 9:00)

 

Košice (7. máj 2019)

Univerzitná knižnica Technickej univerzity, Nemcovej 7
od 9:00 do 13:00 (registrácia 8:30 – 9:00)

 

Bratislava (13. máj 2019)

Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48
od 9:00 do 13:00 (registrácia 8:30 – 9:00)

 

Program

Stretnutie bude rozdelené na dve časti:

  1. Vzdelávací seminár, počas ktorého sa Vám budú venovať odborníci z bankového sektora, ktorí Vás tentokrát oboznámia s témou termínované účty a sporiace účty.
  2. Pracovná porada učiteľov programov Viac ako peniaze a Ja a peniaze, ktorá bude venovaná aktuálnemu dianiu v programoch, výmene skúseností medzi učiteľmi, pripomienkam a návrhom zo strany učiteľov.