Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávací seminár

Vzdelávacie semináre sú určené pre učiteľov programu Viac ako peniaze a Ja a peniaze, ktorí sú v aktuálnom školskom roku do programu zapojení. 

Jeho cieľom je oboznámiť učiteľov s organizáciou nasledujúceho školského roka, aktivitami a aktualizáciami programu. Jedným z cieľov je aj zdieľanie skúseností medzi učiteľmi v rámci vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. 

Cieľom seminárov je aj stretnutie s odborníkmi z rôznych finančných inštitúcií, ktorí učiteľov oboznámia a budú s nimi diskutovať na vybrané témy z oblasti finančnej gramotnosti. Učiteľ tak získa aktuálne informácie a prehľad o týchto témach, ktoré bude vedieť prakticky aplikovať vo svojom súkromnom aj v profesijnom živote. 

 

Vzdelávacie semináre sa vzhľadom k aktuálnej situácií spôsobenej koronavírusom, pre školský rok 2019/2020 uskutočnia online formou, ako webinár. Uskutočnia sa v týchto termínoch: 

  • 29. apríl 2020 (streda) o 09:00
  • 30. apríl 2020 (štvrtok) o 14:00

Webináre budú trvať minimálne 2 hodiny a rozdelenú budú rovnomerne na časť vzdelávaciu a časť informačnú, ktorá sa bude týkať programových náležitostí. Učiteľ si môže v prihláške zvoliť termín, ktorý mu pre účasť viac vyhovuje. Webinára by sa mal zúčastniť v plnom rozsahu. 

Prihlášku môžete vyplniť tu.