Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávací seminár

Vzdelávacie semináre sú určené pre učiteľov programu Viac ako peniaze, ktorí sú v aktuálnom školskom roku do programu zapojení. 

Jeho cieľom je oboznámiť učiteľov s organizáciou nasledujúceho školského roka, aktivitami a aktualizáciami programu. Jedným z cieľov je aj zdieľanie skúseností medzi učiteľmi v rámci vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. 

Cieľom seminárov je aj stretnutie s odborníkmi z rôznych finančných inštitúcií, ktorí učiteľov oboznámia a budú s nimi diskutovať na vybrané témy z oblasti finančnej gramotnosti. Učiteľ tak získa aktuálne informácie a prehľad o týchto témach, ktoré bude vedieť prakticky aplikovať vo svojom súkromnom aj profesijnom živote. 

 

Informácie mieste konania, časový harmonogram, obsah, pozvánka a prihláška na semináre bude dostupná na tejto stránke na prelome marca/apríla 2020.