Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy a učitelia 2019/2020

Zoznam je zoradený podľa priezviska učiteľa.

Tabuľka bola aktualizovaná: 1. októbra 2019 o 13:35

Škola  Ulica Mesto Učiteľ Dĺžka programu
Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec Kysucká 14 Senec Mgr. Jana Augustovičová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola Hviezdoslavova č.1 Revúca Mgr. Ondrej Bafia Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium A. Bernoláka Lichnerova 69 Senec Mgr. Alena Balúchová Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola Mierová 727 Strážske Ing. Alena Baniková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Tlmače Školská 9 Tlmače Mgr. Helena Barátová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Komenského 2/1074 Partizánske Mgr. Andrea Bartlová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 Bratislava Mgr. Angelika Básti Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola s materskou školou Koperníkova 24 Hlohovec Mgr. Marta Bednarová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30 Trnava PaedDr. Katarína Belanová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ľ.Štúra 35 Turzovka PaedDr. Jana Belková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra Ing. Eva Bellová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 Bratislava Mgr. Euridika Bertóková Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 Bratislava PaedDr. Ivan Bezák Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Komenského 6 Stará Ľubovňa Mgr. Ingrid Blašková Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium Grosslingová 18 Bratislava RNDr. Pavla Blažeková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Višňové 446 Višňové Ing. Katarína Bobáňová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou, Višňové 446 Višňové 446 Višňové Ing. Katarína Bobáňová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Kláštorská 24A Levoča Mgr. Soňa Bobková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 968/33 Zubrohlava Ing. Eva Borovjáková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Ľubeľa 161 Ľubeľa Mgr. Ingrid Bubniaková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ulica Ladislava Sáru 1 Bratislava Ing.Mgr. Jana Budinská Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola 531 Zámutov Mgr. Miroslava Cabovská Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 Prievidza Ing. Stanislava Cagáňová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola techniky a služieb Cintorínska 4 Nitra RNDr. Anna Cigáňová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola sv. Vincenta de Paul Bachova 4 Bratislava Mgr. Anita Cseryová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola dopravná Kvačalova  20 Bratislava Ružinov   Ľubica Černá Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Horná 137 Čadca Mgr. Marcela Červená Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola pedagogická Horná 137 Čadca Mgr. Marcela Červená Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Drieňová 35 Bratislava Mgr. Ivana Červenková Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Levická cesta 40 Nitra Ing. Edita Červenková Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Rosinská cesta 4 Žilina PaedDr. Jana; Čibenková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana Beckov 410 Beckov Mgr. Anna Čičalová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana Beckov 410 Beckov Mgr. Anna Čičalová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Andreja Kmeťa Kolpašská 1738/9 Banská Štiavnica Mgr. Martin Číž Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Tokajícka 24 Bratislava Ing. Agáta Danielovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice Ing. Kvetoslava Danková Dvojročný - 2 šk. roky
Diagnostické centrum Skalka 36 Lietavská Lúčka PaedDr. Anna Debnárová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Kpt. Nálepku 6 Sobrance Mgr. Radoslava Dedinová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Chminianske Jakubovany 270 Chminianske Jakubovany 270 Chminianske Jakubovany Mgr. Michaela Demková Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej M. R. Štefánika 3 Krupina Mgr. Jana Dendišová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa Školská 44/6 Nová Baňa PaedDr. Martin Dojčán Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Jána Zemana Nová Baňa Školská 44/6 Nová Baňa PaedDr. Slavomíra Dojčánová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Alejová 1 Košice Mgr. Zuzana Dolhyová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Kmeťovo stromoradie 1 Prešov Mgr. Mária Dolinská Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná  škola  obchodu  a  služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Anna Drahovská Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Teodora Jozefa Moussona T. J. Moussona č. 4 Michalovce Mgr. Daniela Drotárová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola s materskou školou Starojánska ulica 11/11 Liptovský Ján Mgr. Janka Dúbravcová Jednoročný - 1 šk. rok
SOŠ Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola Grešákova 1 Košice Ing. Tímea Dulinová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Volgogradská 3 Prešov Ing. Viera Dupejová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Hlinská 29 Žilina Mgr. Stanislav Ďurek Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 Košice Ing. Miroslava Dzivák Dzureňová Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 Košice Ing. Peter Fábik Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola dopravná Rosinská cesta 2 Žilina Ing. Monika Fabiniová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Ostrovského 1 Košice Mgr. Judita Faithová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Teodora Jozefa Moussona T. J. Moussona č. 4 Michalovce Mgr. Jana Faltusová Dvojročný - 2 šk. roky
Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Čadca Ing. Zuzana Faťarová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Tokajícka 24 Bratislava Ing. Júlia Fekiačová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola Lachova 1 Bratislava Mgr. Lenka Fiľakovská Jednoročný - 1 šk. rok
SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7 Levice Ing. Anna Fraschová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 Košice Mgr. Zuzana Galeštoková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola SNP 41 Šahy Mgr. Žaneta Galová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Andreja Vrábla Mierová č.5 Levice Ing. Patrícia Gazdíková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. P. Jilemnického 24 Trenčín Ing. Zuzana Gloneková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Turie Školská 394 Turie Mgr. Marcela Goliatová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 Košice Ing Marta Greňová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu Štefánikova 39 Svit PhDr. Iveta Hájovská Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina Ing. Magdaléna Hajtmanková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra Ing. Patrícia Halajová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola polytechnická Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš Ing. Marianna Halušková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola sv. Don Bosca Ľ. Fullu 2805/6 Topoľčany Mgr. Andrea Hanková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211 Rožňava Ing. Andrea Havková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium M. M. Hodžu M. M. Hodžu 860/9 Liptovský Mikuláš Mgr. Monika Hazuchová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ladislava Novomeského Dlhá 1037/12 Senica Mgr. Zuzana Hercogová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava RNDr. Magdaléna Hessková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29 Skalica Mgr. Danka Hnilicová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium A.Sládkoviča M.R.Štefánika 8 Krupina RNDr Viera Holíková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium sv. Františka Assiského Kláštorská 24 Levoča RNDr. Janka Hozová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola automobilová a podnikania Kysucká 14 Senec Ing. Ľubomíra Hrubanová Dvojročný - 2 šk. roky
Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec Ing. Erika Hrušková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Opatovská cesta 7 Košice PhDr. Monika Hubáčeková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Luciana Hudcovicová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná zdravotnícka škola Komenského 843 Liptovský Mikuláš Mgr. Petra Húleková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82 Žilina Ing. Eva Hulínová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Šultétyho 1 Nitra PaedDr. Katarína Chlapečková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice Ing. Anna Chrienová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Oľga Ilenčíková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou SNP 158/20 Kalinovo PaedDr. Jarmila Jackuliaková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium sv. Františka Assiského Kláštorská 24 Levoča RNDr. Antónia Jakubcová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Mgr. Lucia Janošová Vjestová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Ing. Zuzana Jantoščiaková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Čadca Ing. Lenka Juračková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu Bajzova 2 Predmier Mgr. Monika Kalábová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Janka Kráľa Žiarska 679/13 Liptovský Mikuláš Mgr. Vladimíra Kalinayová Dvojročný - 2 šk. roky
Súkromná hotelová akadémia, n.o. Drieňová 12 Basnká Štiavnica Ing. Diana Kalnovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná základná škola Ružová 14 Banská Bystrica Mgr. Katarína Kaňuk Chovanová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola technická Partizánska 1 Michalovce Ing. Jaroslava Kizivatová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Centrálna 464 Svidník Ing. Margita Klimová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča Sklenárova 1 Bratislava Ing. Ľuba Köböl Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Školská 757/10 Zemianska Olča Mgr Mária Kokinová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Medvedzie 133/1 Tvrdošín Ing. Irena Kolejáková Jednoročný - 1 šk. rok
Evanjelická spojená škola - gymnázium M. R. Štefánika 19 Martin Mgr. Miroslava Konrádová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Mládežnícka 22 Šahy RNDr. Alena Korcsoková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Gen. Viesta 6 Revúca Ing. Dáša Korimová Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Anna Košútová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Ing. Erika Kotorová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Bernolákova 5 Holíč Mgr. Ľubica Kotvanová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37 Košice Ing. Andrea Kovaľová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Trebišovská 12 Košice Ing. Mária Kovaříková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13 Moldava nad Bodvou RNDr. Gabriela Kövesiová Dvojročný - 2 šk. roky
Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 34 Prešov Ing. Danka Kožlejová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Mládežnícka 1434/16 Púchov Mgr. Monika Kožúriková Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola s materskou školou 380 Kočovce Mgr. Janka Krajčiová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Alejová 1 Košice RNDr. Tímea Krajňáková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra Ing. Zuzana Krajňáková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Pribinova ul. 123/9 Nováky Mgr. Marián Kráľ Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 9 Banská Štiavnica Ing. Marta Kráľovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola automobilová a podnikania Kysucká 14 Senec Ing. Jarmila Krasňanská Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola s materskou školou Makov 264 Makov Mgr Júlia Kubincová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola M.R.Štefánika 2007 Čadca Mgr. Janka Kulichová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce Mgr. Jana Kunčová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Školská 490 Teplička nad Váhom Ing. Katarína Kyseľová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Opatovská cesta 101 Košice Ing. Jana Lazoriková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica Ing. Miriam Lidajová Jednoročný - 1 šk. rok
Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov Ing. Mária Lipnická Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 968/33 Námestovo Ing. Mária Líšková Jednoročný - 1 šk. rok
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava Ing Kornélia Lohyňová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice Opatovská cesta 7 Košice Ing. Júlia Lukáčová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Slančíkovej 2 Nitra PaedDr. Darina Madleňáková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium M. R. Štefánika Slnečná 2 Šamorín Mgr. Dagmar Malečková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Mojmírova 2 Zlaté Moravce Ing. Denisa Maňkovská Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Podolie 804 Podolie RNDr. Daniela Maráková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Ulica školská 474/5 Kamenná Poruba Mgr. Erika Marcinková Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Ul.29.augusta 4812 Poprad Ing. Jana Marcinová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Lipová 8 Handlová Ing. Silvia Maruniaková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Komjatná Školská 290 Komjatná Mgr. Helga Mastišová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola M.R.Štefánika 910/51 Trebišov Ing Erika Matysová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Ostrovského 1 Košice Ing. Veronika Mereiderová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Mládežnícka 158 Sereď Ing. Mária Mészárosová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 Bratislava Mgr. Zuzana Michalovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ladislava Novomeského Senica Dlhá 1037/12 Senica RNDr. Eva Millová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Školská 7 Tomášov Mgr. Sergej Minčík Dvojročný - 2 šk. roky
Obchodná akadémia Námestie hrdinov 7 Šurany Ing. Jana Mistríková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec Ing. Jana Mišove Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Levice Fr. Hečku 25 Levice Ing. Eva Mizeráková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Daniela Mocková Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Horné Rakovce 29 Turčianske Teplice Mgr. Zdenka Mračková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Ing. Lenka Mravcová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Jána Zemana Školská 44/6 Nová Baňa Ing. Vlasta Müllerová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok Ing. Dana Navarová Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska Kostolná 162/3 Modra Ing. Ľudmila Nemčeková Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30 Trnava Mgr. Silvia Némethová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 Košice Ing. Hana Nováková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola J. M. Petzvala Moskovská 20 Spišská Belá PaedDr. Dana Olekšáková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium sv. Edity Steinovej Charkovská 1 Košice Ing. Ľudmila Olšinárová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, P.O.BOX 14 Bratislava Mgr. Margaréta Ondrejková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. SNP 5 Zlaté Moravce Ing Gabriela Ondrejmišková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Vitanová 90 Vitanová Mgr. Monika Ondríková Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 30 Trnava Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Animus Levická cesta 40 Nitra Ing.,MBA Tatiana Oravcová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Čadca Ing. Erika Padychová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola pedagogická Sokolská 6 Modra Mgr. Andrea Paluchová Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola Športová 675 Stará Turá Ing. Blažena Palúchová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola 71 Slovinky   Adriana Parimuchová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola  Zákopčie Stred 957 Zákopčie Mgr. Lenka Paseková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava Ing. Lenka Pastuchová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3 Žilina   Veronika Paurová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná  škola  obchodu  a  služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Ing. Magdaléna Pavlíková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Púchov Ul.1.mája 905 Púchov Mgr. Martina Pavlíková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30 Trnava Ing. Ľubica Pechanová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Pribinova ul. 123/9 Nováky Mgr. Viera Pechová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkormné gymnázium Železiarne Podbrezová Súkormné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, Podbrezová Podbrezová PaedDr. Ján Peteraj Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice RNDr. Jana Petkaničová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná spojená škola M. Falešníka 6 Prievidza Mgr. Andrea Petrášová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice Ing. Erika Píšiová Jednoročný - 1 šk. rok
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Ing. Ľubomíra Plišková Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 Košice Ing. Nadežda Pokorná Dvojročný - 2 šk. roky
Katolícka spojená škola Andovská 4 Nové Zámky Mgr. Naďa Poláková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141 Oravská Jasenica Ing. Marcela Prielomková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2 Košice Ing. Nikoleta Puchá Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Metodova 2 Bratislava RNDr. Soňa Puterková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda Mgr. Renáta Ravasz Grygerová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola I. B. Zocha Jilemnického 3 Revúca Mgr. Andrea Repáková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad Mgr. Beáta Rožárová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1 Nitra PaedDr. Ivan Runák Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Hlinská 29 Žilina PaedDr. Katarína Sádecká Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 Bratislava Mgr. Katarína Sedmáková Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium svätého Andreja Námestie Andreja Hlinku 5 Ružomberok Ing. Janka Sekanová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Hôrky 200 Žilina PaedDr. Zdenka Sekerková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou 2 Rakovec nad Ondavou Mgr. Daša Senajová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava Ing. Zuzana Schatzová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Učňovská 5 Košice Ing. Zdenka Skálová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Kláštorská 24A Levoča Mgr. Dávid Slejzák Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnnázium Javorová 5 Rajec Ing. Adriana Sojková Jednoročný - 1 šk. rok
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Ing. Alena Sosková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Učňovská 5 Košice Ing. Eva Srnková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou 161 Ľubeľa PhDr. Beata Strcuľová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Andreja Vrábla Mierová č.5 Levice Ing. Erika Sulinová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Mgr. Jaroslava Svrčková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča Mgr. Daša Svrčková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32 Komárno Ing. Anikó Szuri Jednoročný - 1 šk. rok
Evanjelické lýceum Vranovská 2 Bratislava Mgr. Eva Šallingová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium Palackého 14 Košice   Anna Šáriová Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad Ing. Mgr. Iveta Šatanková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad Ing. Mgr. Iveta Šatanková Jednoročný - 1 šk. rok
Piaristická spojená škola F. Hanáka A. Hlinku 44 Prievidza Mgr. Jarmila Šebestová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Mierová 727 Strážske Ing. Bc. Beáta Šepeľová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča v Trnave Lomonosovova 7 Trnava Ing Ľudmila Ševčíková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava Ing. Lucia Šimičáková Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ing. Ivana Šimovcová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Javorová 16 Spišská Nová Ves Mgr. Ivana Šťastná Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Vojtecha Mihálika Kostolná 119 Sereď Mgr. Ľubica Štefáková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany Ing. Jana Štefkovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Medvedzie 133/1 Tvrdošín   Eva Šurinová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Ing. Jolana Šütőová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3 Žilina   Viktor Tanító Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Fraňa Kráľa 20 Nitra Ing. Anna Tarková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Ostrovského 1 Košice Ing. Gabriela Tománková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Námestie hrdinov 7 Šurany Ing. Ivana Tóthová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava Ing. Alena Trníková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Zvolen Ing. Renáta Trnovcová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola pedagogická Sokolská 6 Modra Mgr. Barbora Uhrovičová Dvojročný - 2 šk. roky
Súkromná Spojená škola EDUCO Slanická osada 2178 Námestovo Ing. Mária Urbániková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6 Trnava Ing. Miroslava Váleková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Sibírska 42 Prešov Mgr. Vladimír Vančo Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ul. 1. mája 8 Malacky Mgr. Tatiana Vašková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča 419 419 Partizánska Ľupča Mgr. Janka Vitálišová Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium SNP 1 Gelnica Mgr. Jaroslava Viťazková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Trebišovská 12 Košice Mgr. Jana Vodarčíková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Trnava Mgr. Marta Vozárová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Trnava Mgr. Martina Vranikovičová Jednoročný - 1 šk. rok
ZŠ s MŠ Dolné Orešany Dolné Orešany 209 Dolné Orešany Mgr. Monika Vranová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Volgogradská 3 Prešov Ing. JItka Vyšňovská Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola potravinárska Krušovská 2091 Topoľčany Mgr. Ľubomíra Záňová Jednoročný - 1 šk. rok
Slovenská technická univerzita - Ústav Manažmentu Vazovova 5 Bratislava doc. Ing. Monika Zatrochova Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Družby 554/64 Podbrezová Mgr. Martina Završanová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1.mája 2 Trenčín Ing. Iveta Zigova Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra Ing. Viera Zlatohlávková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou 161 Ľubeľa Mgr. Martina Žalúdeková Jednoročný - 1 šk. rok