Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy a učitelia 2022/2023

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia.

Posledná aktualizácia: 04. 07. 2022 o 16:34

Názov školy Ulica Mesto Meno učiteľa Priezvisko učiteľa Dĺžka programu
Gymnázium  Mládežnícka 22 Šahy Alena Korcsoková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium  Grösslingova 18 Bratislava Katarína Gabrižová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou  377 Oravské Veselé Veronika Kureková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou  377 Oravské Veselé Daniela Pisarčíková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5 Sereď Mária Mészárosová Jednoročný - 1 šk. rok
SOŠ automobilová Moldavská cesta 2 Košice Nikoleta Puchá Dvojročný - 2 šk. roky
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická Postupimská 37 Košice Lenka Tomková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Trebišovská 12 Košice Jana Vodarčíková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Trebišovská 12 Košice Viera Klobušníková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Komenského 2 Spišská Nová Ves Peter Kresťanko Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka  Palín 104 Palín Ľubica Moskaľová Jednoročný - 1 šk. rok
Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov Slavomíra Turčinová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s MŠ M. Hamuljaka Oravská Jasenica 141 Oravská Jasenica Marcela Prielomková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium - Gimnázium Zoltana Fábryho 1 Veľké Kapušany Ľudovit Mišľan Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná zdravotnícka škola Vrbická 632 Liptovský Mikuláš Lucia Veselá Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 Bratislava Anikó Barcziová Dvojročný - 2 šk. roky
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice Erika Píšiová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice Anna Chrienová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 Bratislava Angelika Básti Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská 13 Bratislava Euridika Bertóková Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 968/33 Námestovo Mária Líšková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Slovinky 71 Slovinky Adriana Parimuchová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Jaroslava Svrčková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná  priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Zuzana Jantoščiaková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola M.R.Štefánika 910/51 Trebišov Erika Matysová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola techniky a služieb SNP 607 Dobšiná Katarína Baraxová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Monika Rolková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Lenka Mravcová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Štefana Moysesa Školská 13 Moldava nad Bodvou Gabriela Kövesiová Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola podnikania a služieb Hattalova 968/33 Námestovo Anna Košútová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 9 Banská Štiavnica Marta Kráľovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola  Školská 7 Tomášov Lili Takáts Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná športová škola Francisciho 910/8 Poprad Veronika Špiner Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola dopravy a služieb Strážske Mierová 727 Strážske Beáta Šepeľová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola  Kollárova 17 Sečovce Andrea Popovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ulica Ladislava Sáru 1 Bratislava Jana Budinská Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium Metododva 2 Bratislava Soňa Puterková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Jána Zemana Školská 44/6 Nová Baňa Slavomíra Dojčánová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Jána Zemana Školská 44/6 Nová Baňa Martin Dojčán Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Jána Zemana  Školská 44/6 Nová Baňa Vlasta Müllerová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30 Trnava Zuzana Vadovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Makov 264 Makov Daniela Helienková Dvojročný - 2 šk. roky
Hotelová akadémia Radničné námestie 1 Spišská Nová Ves Alena Brincková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Kláštorská 24a Levoča Dávid Slejzák Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola beauty služieb Gemerská 1 Košice Jana Petkaničová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola beauty služieb Gemerská 1 Košice Miroslav Jac Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Zarevúca 18 Ružomberok Martina Šefar Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia  Akademika Hronca 8 Rožňava Zuzana Šivecová Dvojročný - 2 šk. roky
Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava Ivana Fafráková Dvojročný - 2 šk. roky
Spojená škola Slančíkovej 2 Nitra Zuzana Vailingová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Slančíkovej 2 Nitra Barbara Ligačová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Slančíkovej 2 Nitra Jana Bohátová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola technická  Partizánska 1 Michalovce Jaroslava Kizivatová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola technická Michalovce Partizánska 1 Michalovce Jaroslava Kizivatová Jednoročný - 1 šk. rok
ZŠ Slnečná 168/28 Námestovo Slnečná 168/28 Námestovo Matúš Gogolák Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola obchodu a služieb Námestie slobody 12 Sobrance Ivana Fiťmová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Námestie slobody 12 Sobrance Tatiana Štelmaková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Trnava Marta Vozárová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline Predmestská 82 Žilina Eva Hulínová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 TRnava Martina Vranikovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Trnava Adam Horváth Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana Beckov 410 Beckov Anna Čičalová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb SNP 5 Zlaté Moravce Gabriela Ondrejmišková Jednoročný - 1 šk. rok
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Komenského 215 Sučany Michal Libič Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Lipová 8 Handlová Silvia Maruniaková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakkozépiskola Budovateľská 32 Komárno Andrea Janiková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Námestie hrdinov 7 Šurany Ivana Tóthová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Nitra Bolečkova 2 Nitra Zuzana Krajňáková Dvojročný - 2 šk. roky
Obchodná akadémia Nitra Bolečkova 2 Nitra Eva Bellová Dvojročný - 2 šk. roky
Obchodná akadémia Nitra Bolečkova 2 Nitra Viera Zlatohlávková Dvojročný - 2 šk. roky
Spojená škola Tokajícka 24 Bratislava Iveta Širgelová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Nám. hrdinov 7 Šurany Jana Mistríková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium sv. Františka Assiského Kláštorská 24 Levoča Antónia Jakubcová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Ivana Branislava Zocha Jilemnického 3 Revúca Andrea Repáková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1 Prešov Dávid Bednárik Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1 Nitra Ivan Runák Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30 Trnava Katarína Belanová Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Rosinská 4 Žilina Jana Čibenková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad Beáta Rožárová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola informačných technológií Ostrovského 1 Košice Veronika Mereiderová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok Dana Navarová Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom Ivana Šimovcová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium A.Sládkoviča M.R.Štefánika 8 Krupina Viera Holíková Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Tajovského 25 Banská Bystrica Tomáš Bačo Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola s materskou školou 380 Kočovce Janka Krajčiová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Hôrky Ul. Hlavná 200/15 Hôrky Zdenka Sekerková Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Animus Akademická 952/4 Nitra Tatiana Oravcová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Pribinova ul. 123/9 Nováky Viera Pechová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 Košice Hana Nováková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium, SNP 1,  Gelnica SNP 1 Gelnica Jaroslava Viťazková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Opatovská cesta 7 Košice Monika Hubáčeková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. P. Jilemnického 24 Trenčín Zuzana Gloneková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. P. Jilemnického 24 Trenčín Mária Búriová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Považská Bystrica Jesenského 259/6 Považská Bystrica Miriam Lidajová Jednoročný - 1 šk. rok
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Ľubomíra Plišková Jednoročný - 1 šk. rok
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Alena Sosková Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola  Bukovecká 17 Košice Bukovecká 17 Košice Nadežda Pokorná Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola pedagogická Sokolská 6 Modra Barbora Uhrovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Hrnčiarska 2119/1 Zvolen Hrnčiarska 2119/1 Zvolen Miroslava Borbélyová Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium Jána Adama Raymana Mudroňova 20 Prešov Zuzana Mackovjaková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Jesenského 903 Tisovec Iveta Ganajová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Jána Adama Raymana Mudroňova 20 Prešov Martina Kušnírová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 226280 Nové Mesto nad Váhom Luciana Hudcovicová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium sv. Edity Steinovej Charkovská 1 Košice Ľudmila Olšinárová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Čadca Erika Padychová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Čadca Zuzana Faťarová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Čadca Lenka Juračková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 Košice Peter Fábik Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Centrálna 464 Svidník Margita Klimová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Sobrance Kpt. Nálepku 6 Sobrance Radoslava Dedinová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola techniky a služieb Nitra Cintorínska 4 Nitra Lucia Malíková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola techniky a služieb Nitra Cintorínska 4 Nitra Anna Cigáňová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola techniky a služieb Nitra Cintorínska 4 Nitra Beata Mikulová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29 Skalica Alena Mikerová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola sv. Don Bosca Ľ. Fullu 2805/6 Topoľčany Andrea Hanková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťanská 226280 Nové Mesto nad Váhom Luciana Hudcovicová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium sv. Edity Steinovej Charkovská 1 Košice Ľudmila Olšinárová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia D. M. Janotu 17. novembra 2701 Čadca Erika Padychová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola strojnícka Komenského 2 Košice Peter Fábik Jednoročný - 1 šk. rok
Spojená škola Centrálna 464 Svidník Margita Klimová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Sobrance Kpt. Nálepku 6 Sobrance Radoslava Dedinová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola techniky a služieb Nitra Cintorínska 4 Nitra Beata Mikulová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29 Skalica Alena Mikerová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola sv. Don Bosca Ľ. Fullu 2805/6 Topoľčany Andrea Hanková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola IT IG Medvedzie 133/1 Tvrdošín Eva Šurinová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Sobrance Kpt Nálepku 6 Sobrance Martina Škirdová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola IT IG Medvedzie 133/1 Tvrdošín Irena Kolejáková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Bystrická 4 Žarnovica Alžbeta Švecová Dvojročný - 2 šk. roky
Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec Jana Mišove Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Javorová 5 Rajec Adriana Sojková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3 Košice Kvetoslava Danková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Alejová 1 Košice Kvetoslava Danková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce Jana Kunčová Jednoročný - 1 šk. rok
SOŠ podnikania Strečnianska 20 Bratislava Magdaléna Hessková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2 Košice Juraj Madej Dvojročný - 2 šk. roky
Premonštrátske gymnázium Kováčska 28 Košice Miroslava Kudláčová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob Školská 4 Chorvátsky Grob Petra Húleková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica Dlhá 1037/12 Senica Zuzana Hercogová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica Dlhá 1037/12 Senica Eva Millová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola dopravná Sokolská 911/94 Zvolen Renáta Trnovcová Jednoročný - 1 šk. rok
Evanjelická spojená škola M. R. Štefánika 19 Martin Alena Buľovská Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Beata Pucheľová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28 Piešťany Anna Drahovská Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211 Rožňava Andrea Havková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou Školská 290 Komjatná Helga Mastišová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola J. I. Bajzu Bajzova 2 Predmier Monika Kalábová Jednoročný - 1 šk. rok
Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava Lucia Šimičáková Dvojročný - 2 šk. roky
Gymnázium bilingválne Ul. T. Ružičku 3 Žilina Patrícia Sabová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Smetanov háj Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda Renáta Ravasz Grygerová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom Školská 490/20 Teplička nad Váhom Katarína Kyseľová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná stredná odborná škola Ul.29.augusta 4812 Poprad Jana Marcinová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Sibírska 42 Prešov Saskia Oľhová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Sibírska 42 Prešov Danka Trojanovská Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Sibírska 42 Prešov Vladimír Vančo Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Jolana Šütőová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola obchodu a služieb Školská 4 Michalovce Erika Kotorová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola potravinárska Krušovská 2091 Topľčany Eva Lukačovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ulica 1. mája 8 Malacky Tatiana Vašková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves Javorová 16 Spišská Nová Ves Ivana Šťastná Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Športová 675 Stará Turá Dagmar Zmeková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Športová 675 Stará Turá Dana Durcová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Záhorácka 919 Borský Mikuláš Alena Naštická Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola Záhorácka 919 Borský Mikuláš Jana Wallnerová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola Záhorácka 919 Borský Mikuláš Ľudmila Rothackerová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola J. M. Petzvala Moskovská 20 Spišská Belá Silvia Lorenčíková Jednoročný - 1 šk. rok
SOŠ techniky a služieb Pod amfiteatrom 7 Levice Anna Fraschová Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 34 Prešov Danka Kožlejová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ľ.Štúra 35 Turzovka Jana Belková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola automobilová a podnikania Kysucká 14 Senec Ľubomíra Hrubanová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola polytechnická Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš Marianna Halušková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola Teodora Jozefa Moussona T. J. Moussona 4 Michalovce Daniela Drotárová Dvojročný - 2 šk. roky
Základná škola Teodora Jozefa Moussona T. J. Moussona 4 Michalovce Jana Faltusová Dvojročný - 2 šk. roky
Stredná odborná škola J. A. Baťu Námestie SNP 5 Partizánske Mária Tomašovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola J. A. Baťu Námestie SNP 5 Partizánske Mária Tomašovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola Stará Turá Športová 675 916 01 Dagmar Zmeková Jednoročný - 1 šk. rok