Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Viac ako
peniaze

Kalendár

pre školský rok 2018/2019 (v priebežnej aktualizácii)

August 2018
 • 10. - 20. august       KIV   Registrácia nových učiteľov do online učebnice (www.vzdelavanie.jaslovensko.sk)
 • 17. - 19. august       KIV   Modul 2 - Úvodný metodický tréning učiteľov  (19. turnus)
 • 19. august                KIV   Začiatok modulu č. 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky (koniec 16. decembra 2018)  (19. a 20 turnus)
 • 20. - 22. august       KIV   Modul 2 - Úvodný metodický tréning učiteľov  (20. turnus)
 • 24. august                KIV   Začiatok prihlasovania na vzdelávanie nových učiiteľov  (21. turnus)
September 2018
Október 2018
 • 1. - 12. október          Centrálne vstupné testovanie žiakov (www.vzdelavanie.jaslovensko.sk
 • 1. október                   Súťaž JA Mediálny pohár - začiatok súťaže (koniec 30. mája 2019) (www.jaslovensko.sk/medialnypohar)
 • 1. október                   "Deň kariéry - Career Day" - prihlasovanie (www.jaslovensko.sk/denkariery)
 • 8. - 9. október            Súťaž Innovation Camp - prihlasovanie do súťaže (www.viacakopeniaze.sk/icvap)
 • 10. október                   KIV  Koniec prihlasovania na vzdelávanie nových učiteľov  (21. turnus)
 • 10. október (o 13:00)   Súťaž Innovation Camp - online žrebovanie prihlásených škôl (www.viacakopeniaze.sk/icvap)
 • 11. október                 "Deň kariéry - Career Day", Bratislava a Košice (www.jaslovensko.sk/denkariery)
 • 15. október                  KIV  Začiatok modulu č. 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky (koniec 15. februára 2019)  (21. turnus)
 • 15. október                  Webinár "Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti" (www.jaslovensko.sk/sir
 • 17. október                  Webinár "Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti" (www.jaslovensko.sk/sir
 • 19. - 21. október         KIV  Modul 2 - Úvodný metodický tréning učiteľov  (21. turnus)
November 2018
December 2018
 • 16. december               KIV   Koniec modulu č. 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky (začiatok 16. augusta 2018)  (19. a 20. turnus)
 • 17. december               KIV   Začiatok modulu č. 3 - Prípadové štúdie (koniec 17. februára 2019)  (19. a 20. turnus)
Január 2019
 • 2. január                       KIV   Začiatok modulu č. 3 - Prípadové štúdie (koniec 28. februára 2019)  (21. turnus)
Február 2019
 • 4. február                      Súťaž Bankomat nápadov - zverejnenie zadania projektu, začiatok prihlasovania do dištančného kola (koniec prihlasovania 29. marec 2019)  (www.viacakopeniaze.sk/bankomatnapadov)
 • 15. február                    KIV  Koniec modulu č. 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky (začiatok 15. decembra 2018)  (21. turnus)
 • 17. február                    KIV   Koniec modulu č. 3 - Prípadové štúdie (začiatok 17. december 2018)  (19. a 20. turnus)
 • 28. február                    KIV   Koniec modulu č. 3 - Prípadové štúdie (začiatok 2. január 2019)  (21. turnus)
Marec 2019
 • 1. marec                         KIV   Začiatok modulu č. 5 - Finančná gramotnosť a manažment osobných financií (koniec 30. apríl 2019)  (19., 20. a 21. turnus)
 • 25. - 29. marec              European Money Week (www.ebf.eu/europeanmoneyweek)
 • 29. marec                       Súťaž Bankomat nápadov - koniec prihlasovania do dištančného kola (začiatok prihlasovania 4. február 2019)  (www.viacakopeniaze.sk/bankomatnapadov)
Apríl 2019
 • 18. apríl                          Súťaž Bankomat nápadov - zverejnenie finalistov  (www.viacakopeniaze.sk/bankomatnapadov)
 • 29. apríl                          Centrálne výstupné testovanie žiakov - 1. termín - začiatok (koniec 10. mája 2018)  (www.vzdelavanie.jaslovensko.sk)
 • 30. apríl                          KIV   Koniec modulu č. 5 - Finančná gramotnosť a manažment osobných financií (začiatok 1. marec 2019)  (19., 20. a 21. turnus)
 • 30. apríl                          Posledný termín na náhradu centrálneho vstupného testu (www.viacakopeniaze.sk/vapcertifikat)
 • 2. polovica                     KIV  Modul 4 - Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej vyučovaní - vzdelávacie semináre (19., 20. a 21. turnus)     TERMÍNY BUDÚ UPRESNENÉ 1 MESIAC PRED KONANÍM STRETNUTÍ
Máj 2019
 • 10. máj                           Centrálne výstupné testovanie žiakov - 1. termín - koniec (začiatok 29. apríla 2018)  (www.vzdelavanie.jaslovensko.sk)
 • 14. máj                            Súťaž Bankomat nápadov - finále, Bratislava (predbežný termín)  (www.viacakopeniaze.sk/bankomatnapadov)
 • 25. máj                            KIV  Posledný termín pre zaslanie záverečných prác a záverečných prezentácií (19., 20. a 21. turnus)    
Jún 2019
 • 3. - 14. jún                      Centrálne výstupné testovanie žiakov - 2. termín  (www.vzdelavanie.jaslovensko.sk)
 • 10. - 14. jún                    KIV  Záverečné pohovory (19., 20. a 21. turnus)
Júl 2019
 •  
August 2019
 •