Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vyučujte finančnú gramotnosť pomocou:
  • komplexných učebných textov, ktoré vychádzajú z NŠFG,
  • metodickej príručky plnej praktických informácií,
  • databázy viac ako 300 rôznych aktivít k téme finančná gramotnosť,
  • pravidelne aktualizovanej online učebnice.