Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažná práca, téma a zadanie projektu

 

Súťažné tímy vypracujú súťažnú prácu (krátky projekt) na zadanú tému. (Téma a zadanie súťažnej práce je zverejnená v dolnej časti stránky).

 

Forma a rozsah súťažnej práce

Súťažný tím napíše a odošle vlastnú súťažnú prácu na zadanú tému vo forme krátkeho projektu. Pri jej písaní môže čerpať z voľne dostupných informačných zdrojov a odbornej literatúry, pričom sa riadi autorským zákonom. V súťažnej práci môžu použiť tabuľky, grafy, diagramy, ilustračné obrázky a pod.. Používa odbornú terminológiu. Nezabudne uviesť zdroje, z ktorých čerpal informácie.

Súťažná práca musí mať nasledovnú formu:

  • je napísaná v elektronickej podobe v textovom editore Word a poslaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf 
  • je napísaná v slovenskom jazyku,
  • rozsah: max. 5 strán bez titulného listu
  • titulný list obsahuje: údaje školy, názov súťažnej práce, názov tímu, mená a priezviská členov súťažného tímu
  • vzor súťažnej práce

(Súťažné práce, ktoré nebudú spĺňať predpísanú formu a rozsah, nebudú akceptované.)

 
Téma projektu 

Zverejníme 4. februára 2019.

 
Zadanie projektu

Zverejníme 4. februára 2019.