Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram súťaže

 
Časový harmonogram súťaže
4. február 2019

Začiatok súťaže - prihlasovania súťažných prác do dištančného kola

29. marec 2019 Uzávierka prihlášok do súťaže spolu so zaslaním súťažnej práce, posledný termín na zaplatenie účastníckeho poplatku
25. apríl 2019 Vyhlásenie finalistov
16. máj 2019

Prezenčné kolo súťaže (finále), Bratislava

Poznámka: Junior Achievement Slovensko, n.o. si vyhradzuje právo na zmeny v časovom harmonograme aj v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže. O zmenách budú relevantní účastníci informovaní.