Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram súťaže

 
Časový harmonogram súťaže
10. február 2020

Začiatok súťaže - prihlasovania súťažných prác do dištančného kola

03. apríl 2020 Uzávierka prihlášok do súťaže spolu so zaslaním súťažnej práce, posledný termín na zaplatenie účastníckeho poplatku
20. apríl 2020 Vyhlásenie finalistov
07. máj 2020 
(termín je predbežný)

Prezenčné kolo súťaže (finále), Bratislava

Poznámka: Junior Achievement Slovensko, n.o. si vyhradzuje právo na zmeny v časovom harmonograme aj v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže. O zmenách budú relevantní účastníci informovaní.