Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Časový harmonogram vzdelávania 2018-2019

 

21. turnus (pre pedagógov prihlásených do 10. októbra 2018)
Termín Moduly  
15. október 2018 - 15. február 2019

Modul 1: Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky

Dištančná forma (e-learning)

19. - 21. október 2018 (základné školy a stredné školy)

 

Modul 2: Úvodný metodický tréning

Prezenčná forma (Belušské Slatiny)

7. január - 10. marec 2019 Modul 3: Prípadové štúdie

Dištančná forma

apríl / máj 2019

(presné termíny budú upresnené min. 1 mesiac vopred)

Modul 4: Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej vyučovaní

Prezenčná forma (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice)

1. marec - 30. apríl 2019

Modul 5: Finančná gramotnosť a manažment osobných financií

Dištančná forma

25. máj 2019 Záverečná práca - posledný termín na poslanie
(platí pre učiteľov prihlásených na kontinuálne inovačné vzdelávanie)
10. - 14. jún 2019

Záverečné pohovory a prezentácie

(platí pre učiteľov prihlásených na kontinuálne inovačné vzdelávanie)

september 2019

Záverečné pohovory a prezentácie - náhradný termín

(platí pre učiteľov prihlásených na kontinuálne inovačné vzdelávanie)

 

19. a 20. turnus (pre pedagógov prihlásených do 9. júla 2018)
Termín Moduly
20. august - 16. december 2018

Modul 1: Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky

Dištančná forma (e-learning)

19. turnus (základné školy): 17. - 19. august 2018

20. turnus (stredné školy):   20. - 22. august 2018

Modul 2: Úvodný metodický tréning

Prezenčná forma (Belušské Slatiny)

17. december 2018 - 17. február 2019 Modul 3: Prípadové štúdie

Dištančná forma

apríl / máj 2019

(presné termíny budú upresnené min. 1. mesiac vopred)

Modul 4: Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej vyučovaní

Prezenčná forma (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice)

1. marec - 30. apríl 2019

Modul 5: Finančná gramotnosť a manažment osobných financií

Dištančná forma

25. máj 2019 Záverečná práca - posledný termín na poslanie
(platí pre učiteľov prihlásených na kontinuálne inovačné vzdelávanie)
10. - 14. jún 2019

Záverečné pohovory a prezentácie

(platí pre učiteľov prihlásených na kontinuálne inovačné vzdelávanie)

september 2019

Záverečné pohovory a prezentácie - náhradný termín

(platí pre učiteľov prihlásených na kontinuálne inovačné vzdelávanie)