Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ubytovanie

V prípade, že si potrebujete zabezpečiť počas trvania Innovation Campu ubytovanie, tu nájdete odkazy na ubytovacie zariadenia, v rôznych cenových reláciách. Ubytovanie účastníkom súťaže JA Slovensko, n. o. a ani partner projektu neuhrádza.