Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy a učitelia 2019/2020

Zoznam je zoradený podľa dátumu vyplnenia prihlášky.

Tabuľka bola aktualizovaná: 16. máj 2019 o 08:30

Škola  Ulica Mesto Učiteľ Dĺžka programu
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Horné Rakovce 29 Turčianske Teplice Mgr. Zdenka Mračková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola I. B. Zocha Jilemnického 3 Revúca Mgr. Andrea Repáková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Fraňa Kráľa 20 Nitra Ing. Anna Tarková Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola 71 Slovinky   Adriana Parimuchová Jednoročný - 1 šk. rok
Diagnostické centrum L Skalka 36 Lietavská Lúčka PaedDr. Anna Debnárová Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Drieňová 35 Bratislava Mgr. Ivana Červenková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Alejová 1 Alejová 1 Košice Mgr. Zuzana Dolhyová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola sv. Don Bosca Ľ. Fullu 2805/6 Topoľčany Mgr. Andrea Hanková Jednoročný - 1 šk. rok
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová Družby 554/64 Podbrezová Mgr. Ľudmila Kroupová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Alejová 1 Košice RNDr. Tímea Krajňáková Jednoročný - 1 šk. rok
Stredná odborná škola služieb a lesníctva Kolpašská 9 Banská Štiavnica Ing. Marta Kráľovičová Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ladislava Novomeského Dlhá 1037/12 Senica Mgr. Zuzana Hercogová Jednoročný - 1 šk. rok
Základná škola s materskou školou, Podolie 804 Podolie 804 Podolie RNDr. Daniela Maráková Jednoročný - 1 šk. rok
Gymnázium Ladislava Novomeského Senica Dlhá 1037/12 Senica RNDr, Eva Millová Jednoročný - 1 šk. rok